Новини

Мерки за по-сигурни полети на Летище-София

ДП РВД въвежда процедури за долитане,подход и отлитане със сателитна навигация на полетите на летище София от днес. Целта е да се оптимизира управлението на въздушното пространство в съответствие с изискванията на Международната организация за гражданска авиация(ICAO), съобщиха от РВД. Чрез въвеждането на новите процедури ще може по - гъвкаво да се определят траекториите на полетите и извеждането на самолетите извън гъсто населените територии. Сателитната навигация дава възможност за създаване на еднопосочни трасета за отлитащите и долитащите самолети и намалява конфликтните точки. Това ще повиши капацитета на въздушното пространство на летище София и ще намали шумовото въздействие, разход на гориво и вредни емисии. Плановете на ДП РВД предвиждат въвеждане на тези процедури за всички български граждански летища за обществено ползване до края на 2016 година, което ще нареди България сред водещите държави в Европа, като Германия и Франция. Проектът беше постигнат благодарение на участието на ДП РВД в работните групи на EUROCONTROLи проектите SHERPA и NASCIO, с подкрепата на партньори от Европейската комисия, Европейската агенция за сателитна навигация, EUROCONTROL, ESSP, PILDO LABS и ГД ГВА.