Новини

Запознаха фирмите от Сливен с възможностите на Европейските структурни и инвестиционни фондове

Срещата бе организирана от Областния информационен център в града и местното представителство на Камарата

Звезда Кошничарова, ОП на КСБ – Сливен Среща за представяне на актуални възможности за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проекти по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020” и ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020” се проведе в офиса на ОП на КСБ - Сливен. Организатори на събитието бяха Областният информационен център в града и местното представителство на Камарата. В рамките на мероприятието бяха презентирани проекти на условията за кандидатстване по две процедури за подбор на проектни предложения, а именно „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ и „Добри и безопасни условия на труд“. Събитието е част от национална кампания под наслов „Успешни ЗАЕДНО“, която се провежда в периода 22 март – 9 май 2016 г. в цялата страна. Инициативата се организира от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Кампанията е насочена към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия. Целта й е да се идентифицират нуждите на бизнеса и да се обвържат с реални опции за финансиране, които се предоставят по оперативните програми за периода 2014 - 2020 г. Презентацията бе проведена от Весела Омайникова, управител на ОИЦ Сливен, и Яница Вушева, експерт „Комуникация, информация и логистика” в същото звено.