Новини

Строителите ветерани от Благоевград избраха ново ръководство

Строителите ветерани от Благоевград се събраха за годишно отчетно-изборно събрание. Мероприятието се проведе в сградата на Областното представителство на КСБ. Присъстваха 17 от членовете на клуба и съгласно Устава имаше необходимия кворум, за да се състои легитимно заседание. Председателят на клуба Павел Михайлов представи доклад за дейността от 31.03.2015 г. до 31.03.2016 г. Приет беше финансов отчет, изготвен от секретаря на клуба Симеон Василев. Контролният съвет в лицето на председателя инж. Димитър Филипов отправи забележки и препоръки към дейността на клуба. Една от тях беше да се представи дейността му пред общината, областната управа и управителите на строителните фирми в Благоевград. Събранието продължи с приемане на програма и бюджет за 2016 г. Ветераните избраха и нов Управителен съвет. Председател стана инж. Димитър Филипов, негов заместник - инж. Митко Митев, а секретар - Симеон Василев.