Новини

Безпристрастността на съдебната власт обсъдиха български и евроинституции

Мартин Славчев Конференция на високо равнище на министрите на правосъдието и представители на съдебната власт на тема „Укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебната власт като предпоставка за върховенството на закона в държавите – членки на Съвета на Европа” се проведе в „София хотел Балкан”. Участие в събитието взеха министър-председателят на България Бойко Борисов, министърът на правосъдието Екатерина Захариева, министърът на външните работи Даниел Митов и Торбьорн Ягланд – ген. секретар на Съвета на Европа (СЕ). Сред гостите на форума бяха Н. Пр. Ема Хопкинс, – посланик на Великобритания, и Н. Пр. Латифа Ахарбаш – посланик на Кралство Мароко. „Няколко пъти се извършва реформа в съдебната система в България, но все още не сме там, където обществото очаква.” Това заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева при откриването на конференцията. „Като юрист си давам сметка колко е важно съдебната реформа да продължи, за да се възстанови доверието в системата и магистратите. Без нейната независимост и безпристрастност няма как правата на гражданите да бъдат гарантирани”, посочи министър Захариева. „Ако съдебната власт не действа като коректив, обществото става много чувствително. Принципът на разделението на властите се основава на сътрудничество, но това взаимодействие следва да е в полза на обществото и всяко изкривяване нанася удар срещу демокрацията. България, както и редица други държави – членки на СЕ, са изправени пред предизвикателството да осигурят подходящи гаранции за независимост на съдебната власт”, коментира тя. Министър Захариева засегна и конституционните промени, които бяха извършени в страната ни през 2015 г. „Бяха направени съществени реформи в тази област, които във висока степен отговарят на стандартите и препоръките на СЕ, включително и тези на Венецианската комисия”, напомни тя. Като пример даде въвеждането на нов начин за избор на членовете на Висшия съдебен съвет. „С подготвяните законодателни промени предвиждаме реформа в прокуратурата и укрепване на независимостта на отделния обвинител. Искам да благодаря за добрия диалог, който имаме с всички магистрати. Подготвяме промените заедно с тях и съм благодарна за тяхната активност и участие. Комуникацията при изготвянето на нормативната база е изключително важна при осъществяването на съдебната реформа. Това е една от основните препоръки, отправени в Плана за действие на СЕ, озаглавен „Укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебната система”. Бих искала отново да благодаря на СЕ и Европейската комисия, защото чрез изследванията, които извършват, ни показват къде сме спрямо останалите държави”, каза още Екатерина Захариева. Министърът на външните работи Даниел Митов допълни, че съдебната реформа е в ход и се следи внимателно от редица международни механизми, включително и СЕ. Той подчерта, че България ще продължи да полага усилия във всички проблемни области, независимо дали са предмет на наблюдение. „Следва да отбележим скорошния доклад на европейските съдии и Консултативния съвет на европейските прокурори, който съвместно връчиха на генералния секретар на СЕ. Той е посветен на предизвикателствата пред съдебната независимост на държавите членки. Докладът следва този на главния секретар от 2015 г., който беше на тема „Състояние на демокрацията, права на човека и върховенство на закона – споделена отговорност за демократична сигурност в Европа”, посочи министър Митов. Той напомни, че документът е бил публикуван