Новини

България заема 22 място по равенство между половете от 144 страни

0b4bed66-9391-44e8-9b58-77f27dbde477 За първи път тази година МТСП инициира закопопроект за равнопоставеност на половете. По този начин ще гарантираме равен достъп и равни права на мъжете и жените. Това каза Зорница Русинова, зам.- министър на труда и социалната политика по време на кръгла маса на жените-лидери. Тя обясни България заема 22 място по равенство между половете от 144 страни. "Все още има много теми, по които Бългжария може да работи. Оказва се, че 36% от фирмите нямат жени в Управителните си съвети. 90% от обществото одобрява прилагането на мерки за повишаване на квалификацията на жените. Предизвикателство е обаче начинът, по който обществото пирема работещата жена", каза още зам.-министърът. Тя обясни, че министерството подпомагат работодателите да създават детски градини и кътове за отглеждане на деца, за да могат жените да се връщат на работа. "Българските предприятия могат да кандидатстват за финансиране. Считаме, че възможността да се съвмести личният и професионалният живот ще даде силен тласък на реализацията на всяка една жена", обасни още Русинова. За пръв път ще се вложат средства за микрофинансиране с два акцента-"социално предприемачество" и "предприемачество" като ще се вложат 107 млн. "Министерството подготвя споразумение с Фонда на фондовете. Ползватели на микрокредитните схеми ще бъдат банкови и небанкови организации. Считаме, че в малките населени места това ще даде възможност чрез кредити до 25 хил. евро да създадем възможност инициативни българи да започнат свой бизнес", каза още тя. Досега голяма част от обученията, които са провеждани от МТСП са влизали в рамките на професионалната квалификация. "През тази година ще издирваме хора, които имат бизнес идеи, те да бъдат подпомогнати с консултантска помощ. Така преди да започнат микрокеритиращите инструменти ще имаме набор от бизнес планове", обясни още тя. През тази година 15 млн. от ОПРЧР ще бъдат дадени за създаване на нови и подкрепа на съществуващи социални предприятия.