Новини

Делът на жените предприемачи е най-висок в сектор "Търговия"

0b4bed66-9391-44e8-9b58-77f27dbde477 Делът на жените предприемачи е най-висок в сектор "Търговия" като се забелязва увеличение и в сектора на културните и творческите индустрии.Това каза Тихомира Палова, от Министерство на икономиката по време на кръгла маса на жените лидери. Профилът на жената-предприемач е, че тя е в активна възраст между 30 и 40 години, с висше образование, владее чужди езици, ползва технологии и използва лични средства за старт на бизнеса. В сферата на строителството също има увеличение на броя на жените-предприемачи, които през 2014 година са над 1000. Само 8 жени са собственички на големи предприятия с 250 или повече от 250 служители. Една от целите, които си поставя Министерство на икономиката до 2020 година, е увеличаване на делът на фирмите, ръководени от жени, в сферата на производството.