Новини

ЕП прие резолюция за ускоряване на кохезионната политика

1-1Европейския парламент прие резолюция за ускоряване на изпълнението на кохезионната политика за периода 2014 – 2020 г. Припомняме, че до 2020 г. тя е на стойност 350 млрд. евро. Някои от страните, в това число и България, разчитат на Кохезионната политика като основен източник на публични инвестиции. Документът бе изготвен от Комисията по регионално развитие, която се оглавява от българския евродепутат Искра Михайлова. Чрез резолюцията ЕП призовава Европейската комисия да направи оценка на актуалното състояние на изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г., както и да анализира прогнозите за плащания, подадени от държавите членки. Според членовете на ЕП е важно Комисията и страните да използват пълноценно потенциала на евросредствата, в съответствие със стратегията „Европа 2020“, за да засилят социалното и икономическо сближаване и да намалят териториалните различия, като позволят на всички региони да станат по-конкурентоспособни и да улеснят инвестициите, включително и частните. Те отбелязват, че през програмния период 2007—2013 г. главните пречки, които възпрепятстваха прилагането на политиката на сближаване в няколко страни и региони бяха недостатъчната информация за потенциалните бенефициенти, което доведе до липса на отговарящи на условията за допустимост проекти, бавен и продължителен процес на одобрение на големи предложения в съчетание с липсата на административни структури за управление на инвестициите за мащабните обекти. Сред останалите проблеми бяха сложните и продължителни процедури за възлагане на обществени поръчки, по издаване на разрешения и други.