Новини

СОС обяви конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на ЦГМ

Столичен общински съвет (СОС) обяви конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Центъра за градска мобилност” ЕАД. Изискванията към кандидатите са да са с висше образование, да имат не по-малко от 3 години управленски опит, да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако са реабилитирани, да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност. След първоначалния подбор по документи, продължилите в конкурса трябва да представят бизнес програма за развитие на дружеството. Това трябва да стане до 25 дни от уведомяването на участниците за допускане до конкурса. Срокът за подаване на документи за участие в надпреварата е до 12 юни.