Новини

Министър Ивелина Василева участва в среща на Вишеградската четворка

Share2016-05-12-1f087acc2538icture Министър Ивелина Василева участва в среща на министрите на  околната среда на страните от Вишеградската четворка, заедно с България и Румъния. Тя се провежда в гр. Леднице, Чехия на 12 и 13 май 2016г. Обсъждат се проблемите със засушаванията. Министрите обменят опит от националните си програми за борба с тях. Разглеждат се и предприетите мерки на национално и европейско ниво като запазване на водните ресурси, преодоляване на кризите във водоснабдяването и осигуряване на вода за напояване. Другите теми на срещата са свързани с биологичното разнообразие и кръговата икономика.   Чехия  като председател на Вишеградската четворка постави темата за постоянните заплахи за биологичното разнообразие, които се дължат на разрастването на градовете, въздействието на земеделието, замърсяването, инвазивните видове и климатичните промени, които са причина за загубата на видове и местообитания. Целта е обмен на мнения и намиране на възможни начини за по-добра координация на територията на Централна и Източна Европа. По пакета „Кръгова икономика“ министрите обсъждат необходимостта от сътрудничество между държавите и Европейската комисия в посока изготвяне на проучвания, прогнози и инструменти за оценка на въздействията върху макроикономическите показатели, конкурентоспособността и функционирането на Единния вътрешен пазар.