Новини

Удължава се срокът за подаване на документи за концесията на банята в Банкя

изтеглен файл Удължава се срокът за получаване на оферти за участие в процедурата за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр.Банкя, до 17.00 часа на 31.05.2016г., съобщават от пресцентъра на Столична община. Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава до 16.00 часа на 26.05.2016 г., включително в район „Банкя”, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, ет. 3, стая № 301 всеки работен ден, след представен документ за закупена документация или на ул. „Париж” № 3, стая № 103, всеки работен ден след представяне на фактура за закупена документация.Обявлението е обнародвано на електронната страница на „Държавен вестник” под № 1 на 19.05.2016 г. През май м.г. Столичният общински съвет одобри условията по концесията едва от третия опит. Първоначално оферти се приемаха до 25 януари т.г. и концесионерът трябваше да бъде избран още в началото на февруари, но това не се случи. Срокът за подаване на оферти беше удължен до 19 април, но отново няма избран концесионер и така срокът се удължава до края на март.