Новини

ЕК отличи проекти за опазване на природата в Европа

EK 4Комисар Вела обяви лауреатите на наградите „Натура 2000“ за 2016 г. Шестте награди са за проекти от България, Латвия, Испания, Обединеното кралство и трансгранични проекти от Белгия, Франция, Гърция, България, Унгария, Финландия и Норвегия.
С годишните награди „Натура 2000“ се отличават постижения в опазването на околната среда в ЕС и се повишава осведомеността за инициативи в тази област, които са от полза както за качеството на живот на гражданите, така и за икономиката, от която зависи техният просперитет. „Натура 2000“ е мрежа от над 27 000 защитени зони, която обхваща 18 % от сухоземната територия на ЕС и над 5 % от неговата морска територия. Целта на мрежата е да се защитава и подобрява природното наследство на Европа, като по този начин се осигурява дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове. Измежду 24 финалисти бяха избрани за победители шест проекта от България, Латвия, Испания, Обединеното кралство и трансгранични проекти от Белгия и Франция, както и от Гърция, България, Унгария, Финландия и Норвегия. Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела обяви победителите на церемония в Брюксел на 23 май и заяви: „Още веднъж имам честта да приветствам чудесната работа, която победителите и всички финалисти вършат за опазване на общото ни природно наследство. Тези инициативи допринасят много за това още дълги години да можем да се радваме на природните блага. Тази година над 37 000 души участваха в гласуването за наградата на гражданите на ЕС“ — с 50% повече от миналата година. Това показва значението на тези награди за повишаването на осведомеността за усилията за опазване на биологичното разнообразие в цяла Европа“. Тази година наградата на европейските граждани се присъжда на испанската инициатива за спасяване на иберийския рис—най-застрашения от изчезване вид дива котка в света. Тази инициатива, изпълнявана с помощта на финансиране по програма LIFE на ЕС, привлече вниманието на обществеността и спечели с общо почти 6000 гласа. Наградата за опазване бе присъдена на инициатива за възстановяване на обраслите тресавища в Dove Stone в Обединеното кралство, изпълнена от Кралското дружество за защита на птиците и водоснабдителното дружество United Utilities. С помощта на местни доброволци, проектът успя да възстанови много рядко местообитание — обраслите тресавища — в обекта по „Натура 2000“ Dove Stone, както и да подобри качеството на местните води. Проектът За Балкана и хората от България спечели наградата за социално-икономически ползи за това, че показва как опазването на природата и икономическото развитие на селските райони вървят ръка за ръка и са взаимнозависими.Тази инициатива, изпълнявана от обединение от НПО, помогна на земеделски стопани и микро- и малки предприятия от Стара планина да продават своите продукти на пазара и да популяризират екотуризма. Бе въведена и схема за „плащане за екосистемни услуги“, която гарантира, че защитата на важни пасища и водни екосистеми носи икономически ползи на местните предприятия. Наградата за комуникация бе присъдена на проекта Природна концертна зала в Латвия, изпълняван от едноименната асоциация Nature Concerthall, за приноса му към подобряване на знанията на обществеността за природата и биологичното разнообразие по новаторски и артистичен начин. В резултат на уникално по рода си сътрудничество между учени и музиканти, всяка година на територията или в близост до обекти по „Натура 2000“ се организират творчески прояви, посветени на различен вид или местообитание. През последните десет години тези прояви са привлекли десетки хиляди посетители, подобрявайки знанията им за опазването на природата и насърчавайки екологосъобразното поведение. Наградата за постигане на компромис между интереси/възприятия се присъжда на проекта Създаване на зелени коридори за биоразнообразие под въздушните електропроводи за високо напрежение между Белгия и Франция. Тази инициатива се изпълнява от два електропреносни оператора, ELIA и RTE, с помощта на финансиране по LIFE и изпробва съобразен с природата подход за преодоляване на предизвикателствата на снабдяването с електроенергия в залесени райони. Този подход не само е довел до подобряване на биоразнообразието и ландшафта, но има смисъл в дългосрочен план и от икономическа гледна точка. Проектът за опазване на малката белочела гъска, най-рядката водолюбива птица в Европа, спечели наградата затрансгранично сътрудничество и изграждане на контакти.Партньори от България, Финландия, Гърция, Унгария, Норвегия и 15 други държави обединиха усилията си за вземане на спешни мерки за опазване на природата по миграционния маршрут на птицата, както и за развитие на политиката, повишаване на осведомеността, професионално обучение и образование в областта на околната среда.