Новини

ОЛАФ отчете рекорден брой разследвания за 2015 г.

OLAFЕвропейската служба за борба с измамите – ОЛАФ, отчете рекорден брой разследвания за 2015 г. Сложните случаи варираха от разследване на измами в рамките на екологичен проект в Африка, до сътрудничество с японските и малайзийските органи по случай на неплащане на антидъмпингови мита в многомилионен размер или разбиване на престъпна мрежа за производство на фалшив шампоан в Испания. „Нашите разследвания през 2015 г. още веднъж доказаха, че незаконните дейности не спират на националните граници“, заяви генералният директор на OLAF Джовани Кеслер. „Това, от което се нуждаем сега обаче, е подходяща рамка, която дава възможност на държавите да работят ефективно заедно в борбата срещу измамите, затова трябва да постигнем напредък в създаването на Европейска прокуратура“, добави той. През 2015 г. ОЛАФ приключи 304 разследвания, рекорден брой за службата, и се концентрира по-специално върху намаляването на броя на продължителните случаи в своя портфейл. Институцията започна 219 нови през 2015 г., особено голям брой, постигнат на фона на намаляването на броя на служителите. През годината ОЛАФ издаде 364 препоръки към съответните органи на държавите членки и към тези на ЕС. Те ще позволят възстановяване на неправомерно изразходвани средства на ЕС и ще улеснят подвеждането под съдебна отговорност на измамниците. Структурните фондове отново бяха обект на по-голямата част от нейните разследвания и ОЛАФ препоръча възстановяването на общо 888,1 млн. евро финансови средства в бюджета на ЕС. През 2015 г. ОЛАФ даде важен принос към законодателните инициативи на Европейската комисия, като играеше особено активна роля в продължаващите преговори по предложението на ЕК за създаване на Европейска прокуратура. Службата също подписа важни споразумения за административно сътрудничество с международни организации, включително с Европейската банка за възстановяване и развитие, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната продоволствена програма. Тези договори ще помогнат на ОЛАФ да задълбочи борбата си срещу трансграничните измами, особено в областта на външната помощ на ЕС.