Новини

Отново ще се проведе инициативата "Ученици четат Ботев в метрото"

За пета поредна година РИО – София-град и Столична община провеждат инициативата „Ученици четат Ботев в метрото“. По повод 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, и тази година ритуалното четене ще се осъществи в метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с участието на повече от сто ученици от близо двадесет софийски училища, от 11.00 ч. до 12.15 ч. Проектът има за цел да възстанови процеса на инициация – личностна трансформация, осъществяваща се чрез преход от едно ниво на съзнанието към друго, по-висше. Съгласно теорията на проф. Панов, изследовател на Ботевата поезия, този процес е заложен в творбите на гениалния поет, но е закодиран в начина на подреждането им в сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“. Чрез прочита на поетичните текстове и по определен ред участниците навлизат в замисления от Ботев ритуал на поетапен отказ от личното, битовото и делничното и възприемането на обществения идеал като водещ мотив в решенията и постъпките на индивида. Така егоистичното у човека, осмяно в сатирите „Неи“ и „Патриот“, които се прочитат в началото, бива категорично отхвърлено и заменено от решението за лична жертва в името на всеобщото благо – свободата. Поканени за участие са ученици, учители, родители, граждани, които чрез Ботевата поезия ще споделят основните общочовешки ценности.