Новини

Започна заседание на парламентарната комисия по европейски въпроси

123 Започна заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. В него ще участва Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. По време на заседанието ще бъде изслушан Управляващият орган на ОП „Административен капацитет” 2007–2013 г., ОП „Техническа помощ” 2007-2013 г. и ОП „Добро управление“ 2014–2020 г. във връзка с финализирането на програмите от стария програмен период и постигнатия напредък през новия. Очаквайте подробности.