Новини

Удължава се срокът за участие в концесията за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи

Столична/stolichnaСтоличната община удължава срока за получаване на оферти за участие в открита процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост  до 17.00 часа на 28.06.2016 г. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава до 16.00 часа на 23.06.2016 г., включително, на ул. „Париж” № 3, стая № 103, всеки работен ден след представяне на фактура за закупена документация. Отварянето на офертите ще се състои в 10.00 часа на 30.06.2016 г. в зала № 1 на ул. „Московска” № 33. Обявлението за удължаване на срока за получаване на офертите е обнародвано под № 1 на 08.06.2016 г. на електронната страница на Държавен вестник.