АМ "Струма" лот 3.2

Днес ще се проведе пресконференция на тема „Напредъкът на проект АМ „Струма“, лот 3.2“

КСБ 1Днес ще се проведе пресконференция на тема „Напредъкът на проект АМ „Струма“, лот 3.2“. В нея ще вземат участие инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, инж. Лазар Лазаров – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, инж. Асен Антов – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, д-р Николай Иванов – председател на Сдружение „Българска браншова асоциация Пътна безопасност“, инж. Павел Диковски – председател на Българска браншова камара „Пътища“, проф. Николай Добрев – Геологически институт при Българската академия на науките, инж. Йордан Прашанов – проектант, Веселин Грозданов – еколог, „Клъстер Зелен товарен транспорт“. Събитието ще се проведе от 12:00 ч. в централния офис на Камарата на строителите в България, София, ул. „Михаил Тенев“ №6, ет. 1.