АМ "Струма" лот 3.2

Напредъкът на проект АМ „Струма“ Лот 3.2 (информационен бюлетин)

Напредъкът на проект АМ „Струма“ Лот 3.2 (информационен бюлетин)

Pressconference-Lot-3.2-26--28-09-2016.pdf