Новини

Министър Павлова: Кохезионната политика след 2020 година ще се реализира на основата на финансовия инженеринг

%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0 Кохезионна политика ще има и след 2020 година, но тя вече няма да се провежда на принципа на безвъзмездното финансиране, а чрез финансовите инструменти. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова по време на събитие за отбелязване на успешното инвестиране на средствата от Фонда за устойчиво градско развитие на София. Тя подчерта, че е свършена много работа, но оттук нататък основата ще бъдат фондове от типа на действалия през периода 2007 - 2013 у нас JESSICA. Павлова напомни, че в предишния програмен период пилотно стартира управлението на такива финансови инструменти по инициативата с 33 млн. евро, вложени в два фонда за устойчиво градско развитие на седемте най-големи градове у нас, чрез които са реализирани множество проекти и допълни, че благодарение на привлечения ресурс тези средства бяхо утржени. "Вече можем да се похвалим с реализирани инициативи за близо 80 млн. лв. само в столицата, като предоставеното от Фонда за устойчиво градско развитие на София финансиране е в размер на почти 50 млн. лв., от които над 24 млн. лв. са средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. по линия на инициативата JESSICA. Изпълнени са общо 13 устойчиви градски проекта, разположени на територията на Столична община, във всички сектори на икономиката – градска среда и икономически дейности, образователна, културна и спортна инфраструктура, здравна инфраструктура.", подчерта регионалният министър. „В този период са осигурени 370 млн. лв. за инвестиции чрез фондове за градско развитие. Това е огромна инвестиция и важна стъпка за облагородяване на регионите в България", заяви още тя, като призова присъстващите да кандидатстват и бъдат все по-активни. Министър Павлова изказа своите благодарности и към ръководството на Фонд ФЛАГ, който подкрепя всички общини в страната при работата им по оперативните програми и тези за трансгранично сътрудничество от години. „Убедена съм, че с работата, която свърши целият екип, направи нещо много важно, не само за тези проекти, но и като цяло за България“, каза Павлова, като допълни, че създаването на Фонда за устойчиво градско развитие на София и този за останалите 6 големи градове са допринесли за по-бързото стартиране на работата по проектите, които ще се реализират чрез финансови инструменти през настоящия програмен период.