Новини

НС прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2017 г.

Народното събрание прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2017 година. Очакваните приходи и трансфери са в размер на 3 452,8 млн. лв., или с 248,1 млн. лв. повече от 2016 г. Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 3,4 млрд. лв. или с 247,6 млн. лв. повече от предходната година. От сумата за текущите разходи 3,1 млрд. лв. с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2017 г. са разчетени на сума 3,03 млрд. лв., или повече с 222,8 млн. лв. от закона за 2016 г. За първична извънболнична медицинска помощ се отделят 200 млн. лв. или с 20 млн. лв. повече от 2016г. Към  специализираната извънболнична медицинска помощ се насочват 211,4 млн. лв., или с 9,9 млн. лв. повече от 2016 г. С 24 млн. лв. се увеличават разходите за дентална помощ. В бюджета на НЗОК за 2017 г. са предложени разходи за персонал в размер на 34,2 млн. лв. Надзорният съвет на НЗОК ще може да разпределя резерва на институцията за всякакви дейности, а не само за лекарства и болнична помощ. Предложението за това бе направено между двете четения на законопроекта от председателят на Комисията по здравеопазване Даниела Дариткова и група народни представители, което получи подкрепа в пленарната зала. Парламентът отхвърли и искането на АБВ в бюджета да бъдат заложени повече приходи от здравноосигурителни вноски. Заседанието продължава с разглеждане на второ четене на бюджета на държавното обществено осигуряване.