Новини

Публикуваха проект на Постановление на МС за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

strategy порталПубликуваха проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Той е качен на Портала за обществено обсъждане на кабинета www.strategy.bg. Становища по него могат да се подават до 14 декември т.г. Приемането на документа е свързано с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.), с който се променя съществено действащата нормативна уредба за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Законът за изменение и допълнение на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.)  въвежда нови видове такси, както и изцяло нов начин за изчисляване на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води в повърхностни води чрез въвеждане на корекционни коефициенти. Въведена е и законова диференциация на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води в повърхностни води.