Новини

Отвориха ценовите оферти за трети метродиаметър в "Овча купел"

В сградата на „Метрополитен” ЕАД бяха отворени ценовите оферти за работно проектиране по всички проектни части, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участъка. Общата дължина на трасето е 3805 м. По него ще се изградят 4 подземни метростанции (МС) – 15, 16, 17 и 18. В участъка на трасето между МС 15 и МС 16 е предвидена вентилационна уредба. Началото е в зоната на метродепо „Земляне“. Трасето минава по естакада, пресича надземно р. Владайска и след това посредством рампа влиза в тунел. Търгът е разделен на две обособени позиции и може да се кандидатства само за една от тях. Първата е за участъка от км. 11+941,33 до км. 14+277,56 с дължина 2336,23 м и обхваща МС 15 и МС 16. За него бяха са допуснати четирима участници. Първият е Обединение „Овча купел“, в което влизат „Евро Алианс Геотехника“ АД, „Пи Ес Ай“ АД, „Билд инвест Н“ ЕООД, Данаил Балев и Стойо Тодоров. Предложената ценова оферта от тяхна страна е 121 025 341 лв. без ДДС. Вторият е Обединение „Метробилд Запад“. То е съставено от „Джи Пи Груп“ АД, „Станилов“ ЕООД, „Интерпро“ и „Биас – М“ ЕООД – 80 973 184, 56 без ДДС. Третият участник е Обединение „Геометро ОК“. В него са „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, инж. Любен Илиев и инж. Деян Викторов.  Подизпълнители са "Старт инженеринг"АД, "Калистратов" ООД, "Опел Нешев" ООД. Ценова оферта е на стойност от 96 365 577 лв. без ДДС Четвъртият кандидат е ДЗЗД „ГБС метро – 321“ и включва „Главболгарстрой“ АД и „Асигния инфраструктурас“ АД.  Подизпълнители са "Старт инженеринг" АД и "Аудингин Траеса", Испания. Предложената от тях цена е 81 777 777.77 лв. без ДДС. Втората обособена позиция е за участъка от км. 14+277,56 до км. 15+749,00 с дължина 1471,44 м, две станции и жп спирка. Индикативната стойност е 86 млн. без ДДС. Допуснатите кандидатите за позицията са двама. Първият е Обединение „Метро София“, съставено от „Конструктора Сан Хосе“ АД и „Образ субтерранесас“ АД с подизпълнител "Аудингин Траеса", които предложиха 128 554 170 лв. без ДДС. Вторият участник е Обединение „Горна баня“. То е съставено от „Трейс Груп Холд“ АД, „Интегрирани строителни системи“ ЕООД, „Евро Алианс тунели“ АД, „Мармет“ ООД и инж. Георги Евстатиев. Те дадоха цена от 95 135 577 лв. без ДДС. Очаква се изпълнителите да бъдат избрани до края на годината, а строителството да започне в началото на 2017 година. Третата линия е с трасе бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, площад „Орлов мост“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“, ул. „Георги Софийски“, Медицинска академия, кръстовището на бул. „България“ и бул. „Иван Евст. Гешов“, ул. „Кюстендил“, ул. „Житница“, бул. „Президент Линкълн“ и преминава под Софийския околовръстен път до жп линията с направление София – Пловдив. Общата дължина е 15 818,29 м и има 18 станции.