Новини

Народното събрание започна да разглежда Бюджет 2017 на второ четене

Народното събрание разглежда на второ четене бюджета на страната за 2017 година.  Приети бяха бюджетите за приходите и разходите на институциите- Народно събрание, Президентство, съдебна власт, Министерски съвет.  Не беше прието с 1 млн. лв. да се увеличи бюджетът на Агенция за българите в чужбина.  Не беше прието също допълнителни средства да се отпуснат за честването на 180 години от рождението на Васил Левски.  Поради изчерпване на времето, заседанието беше прекратено. Утре продължава работата по приемане на Бюджет 2017г.