Новини

От януари до април предстои да се проведе поредица от срещи на тема „София среща Осло"

От януари до април предстои да се проведе поредица от срещи на тема „София среща Осло”. Целта е бизнесът от столицата да се срещне с компании, ситуирани в шведската столица. Това каза в началото на семинар в Правец, на който в утрешния ден ще бъде представен бюджетът на София за 2017 година Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ). Подготвя се създаване на консорциум между Общинска банка, СОАПИ и Фондът за гарантиране на малките и средни предприятия. По този начин ще се кандидатства пред Фонда на фондовете за финансов ресурс, който да се насочи към малки и средни предприятия. През предстоящата година ще се работи за създаване на бранд на столицата, както и ще се изгради база с инвестиционни проекти, които да бъдат представяни пред потенциални инвеститори. Ще бъде изграден и сайт, където представителите на различни компании да представят стажантските места. По този начин се очаква да се постигне по-добра връзка между бизнеса и образователната система. В годишната програма на СОАПИ за 2016 са били заложени 155 обекта. От тях 39 са с открити процедури, 81- в процес на подготовка и 35- нови обекти. През изминалата година са проведени 144 търга, приходите от които са над 11,4 млн. лв. През изминалата година се увеличава стойността на сделките в сравнение с предходните 2 години.