Данни за състоянието на строителния сектор у нас

Прочетена: 162

КамаратаКъм 05 декември в ЦПРС са вписани 4755 строителни фирми, от които 4707 български юридически лица и 48 чуждестранни фирми. Заличени са 433 фирми. През 2015 г. заличените са били 521. Тази година за първи път от доста време има повече нововписани фирми, отколкото заличени. Това представи пред журналисти председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков. Данните са изготвени на база официална информация от Националния статистически институт, Министерството на финансите и от Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към септември т.г.
Отрасъл „Строителство” се развива основно от 97,3% малки фирми, 2,3% средни фирми и 0,4% големи фирми по критерий „Нетни приходи от продажби“. По критерий „Персонал” водещи с 83,9% отново са малките фирми, средните фирми са с дялово участие от 14,5% и големите с 1,6%.
Произведената продукция в отрасъл „Строителство” за деветте месеца на 2016 показва изпълнени обекти за 7 млрд. 428 млн. лв. при регистриран спад от 32% общо и по сегменти. Отчита се спад на годишна база при сградното строителство от 28,2% и спад на инженерно строителство от 36,1%.
Заети в строителната индустрия за първите девет месеца са 176 хил. човека при спад на годишна база 3,5%. Формираната Брутна добавена стойност от строителната индустрия за периода януари – септември възлиза на 4,7% дялово участие от общата БДС.
При разрешителните за строеж се наблюдава макар и незначителен ръст от 1,2% при общо издадени разрешителни, като най-висок ръст се регистрира при издадените разрешителни за административни сгради от 21,3% на годишна база.
Анализът на цялостната дейност на бранша показва и спад на броя на обявените обществени поръчките към края на септември от 3,5%. При сключените договори по обявени обществени поръчки от началото на годината към края на септември се наблюдава нарастване в рамките на 3,0%.
Общо сключените договори са 2115 бр. на стойност 1 млрд. и 468 млн. лв. По сегменти преобладават сключените договори за „Енергийна инфраструктура” с дял от 44,4% на броя и 59,0 при стойността, следва „Инженерна инфраструктура” с участие от 25,9% и 26,6% съответно при броя и стойността, високото сградно строителство има участие с 25,7% при броя и 9,2% на стойността и на последно място „ВиК” с незначителен дял от 4,0% и 5,2 % на стойността.
Сключени договори от малки фирми по критерий „Персонал“ наброяват 968 броя на стойност 387 млн. лв. или 45,8% при броя и 26,4% при стойността на общо сключените договори. Сключени договори от средни фирми са 891 бр. на стойност 696 млн. лв., или 42,1% при броя и 47,4% от стойността на общо сключените договори. Сключените договори от големи фирми са 224 бр. на стойност 378 млн. лв., или дялово участие от 10,6 % при броя и 25,7% от стойността. Сключени договори от фирми без регистрация в ЦПРС на КСБ възлизат на 32 бр. на стойност 8 млн. лв., или като процент 1,5 % от броя на общо сключените договори и 0,5% от стойността. Значително намалява броят на годишна база на сключените договори от фирми без регистрация в ЦПРС на КСБ, нарушение съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите в България, с 42,9%. Сключените договори от консорциуми са 425 бр. на стойност 576 млн. лв.
• Преобладават сключените договори по критерий на възлагане „Икономически най-изгодна оферта” с процентно участие от 63,3% при броя и 75,7% от общо сключените договори. Най-нисък процент регистрират сключените договори по критерий на възлагане с „Липсващи критерии” при дял 10,4 % на броя и 2,9% при стойността.
• Сключените договори по открита процедура са 81,8% от броя и 80,4% при стойността. Преобладават сключените договори, финансирани от държавния бюджет, при показатели 94,5% от броя и 92,1% от стойността.
• Добър е показателят, който отчита статистиката при „Безработни – отрасъл „Строителство”, където има намаление с 19,1%, или 7300 бр. по-малко безработни на годишна база.
• Средната месечна заплата, постигната в строителната индустрия, е в рамките на 752 лева, което е незначителен ръст на годишна база от 4,0%.
• По данни на Министерството на финансите просрочените задължения на централната и местните власти към 30.09.2016 г. възлизат на 288 млн. лв., като от тях 194 млн. са на местните власти. Просрочените задължения по сметки за средствата от ЕС на общините допълнително са в размер на 12,6 млн. лв.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.12.2016. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: