Строител

Участниците в рубриката „Строител“

И през 2016 г. в рубриката „Строител” нашите читатели имаха възможността да се запознаят с някои от най-модерните тенденции в професията, с част от висшия мениджмънт на бранша, а също така да чуят различни мнения по актуални въпроси. В два поредни броя ще Ви представим най-интересните участия през годината.

21Инж. Цанко Миланов, управител на „Винербергер“ ЕООД и „Тондах България“ ЕООД: КСБ е възможността на бизнеса да стигне до изпълнителната власт От една страна, КСБ е възможността на бизнеса да стигне до изпълнителната власт. А от друга, ролята на Камарата като проводник на добри практики както на национално ниво, така и по отношение на заимстването на опит от други държави е важна. Строителството има траен отпечатък върху икономиката и обграждащата ни среда и затова погледът върху него трябва да е не само дългосрочен, но и многопластов. Според мен Камарата трябва да се бори за всички проекти, където държавата или общините са инвеститор, да отпадне изискването „Най-ниска цена“, защото това е крайно недалновидно и с къс хоризонт. По-правилно би било да се оценява цялостната икономическа обосновка през жизнения цикъл на проекта, където да се включат всички бъдещи разходи за експлоатация, поддръжка, а също така разрушаване и рекултивиране. При подобен анализ се вижда, че инвестицията в по-качествено „системно решение“ най-често излиза по-евтина в дългосрочен план. В днешно време, когато темата за независимостта на медиите е много гореща, смятам, че вестник „Строител“ се отличава със своята обективност и ясен поглед върху актуалните теми на сектор „Строителство“. Като тясно специализирана медия това е вестникът, който служи за „сверяване на часовника“ на всички строители и този бизнес въобще. Това е вестникът, който всеки понеделник е на бюрото ми и преглеждам много обстойно. Искам да използвам случая да пожелая на в. „Строител”, както и на целия УС на КСБ здраве, една съзидателна година и повече успешно завършени проекти. 22Инж. Добромир Щилянов, изп. директор на „Главболгарстрой“ АД: Най-голямото предизвикателство за мен беше реконструкцията на Лъвов мост Постъпих на работа във фирмата по обява за технически ръководители без стаж. Първият ми обект беше изграждането на бизнес център на Hyundai в София под ръководството на инж. Иван Митрев, който сега е главен изп. директор на „ГБС – Инфраструктурно строителство” АД. До ден днешен не мога да забравя как той ме учеше да меря с нивелир. Тъй като практическата подготовка в УАСГ не е на необходимото ниво, ми се наложи много бързо да се уча на строителната площадка. Бях на този обект в продължение на 9 месеца до неговото предаване. Така започна моят трудов стаж в бранша. Най-предизвикателният за мен обект беше реконструкцията на Лъвов мост. Много тежък инженерен проект, изпълнен за изключително кратко време. Това действително беше сериозно начинание. Работихме при неблагоприятни атмосферни условия, постоянно имаше аварии. Видимата част от обекта в момента не представлява и 10% от това, което е свършено под земята. Като мащаби проектът за реконструкцията на Лъвов мост е около 20 пъти по-малък от Sofia Ring Mall, но в пъти по-сложен. Според мен има няколко основни принципа, които всеки трябва да спазва по време на работа. Те трябва да се следват и от младите специалисти. На първо място винаги е безопасността. Защото дори най-хубавият проект губи своите качества, когато на него има нещастни случаи. Затова основната наша задача е да си пазим хората и да спазваме определените мерки за безопасност на труда. Второто важно нещо е да се изпълни икономическият показател на обекта, или иначе казано, да ти излезе сметката. Третото, което върви ръка за ръка с предходното, е срокът. Той е от съществено значение и ние стриктно държим да бъде спазен. И, разбира се, не на последно място – качеството. Категорично трябва да има браншова организация като КСБ. Тя обединява общото мнение на строителните компании и представя бранша пред законодателната и изпълнителната власт. Работи и по промените в нормативната база, свързана с професията. 23Инж. Саркис Гарабедян, изп. директор на „Тирлин” АД и член на КВПП на ЦПРС: Доброто ни развитие се дължи най-вече на колектива „Тирлин” АД се сформира след приватизацията през 1996 г. Дотогава беше еднолично акционерно дружество със собственик община Пловдив. През 2016 г. празнуваме нашата 20-годишнина, но всъщност корените на компанията датират отпреди половин век. Аз самият постъпих във фирмата през 1970 г. и почти не съм работил на друго място. Тогава се казваше „Промишлен район”, а преди мен – „Трети район”. След това компанията се казваше „Район за монтаж на строителни конструкции”. По-късно ни обединиха със „Заводски строежи” и името стана ППСМСК, което е съкращение от „Предприятие за промишлено строителство и монтаж на строителни конструкции”. След като нашата част излезе от „Заводски строежи”, ни сляха с „Първо строително управление”. През 1996 г. направихме първата успешна приватизация на строителна фирма в нашата област и една от първите в страната. Наистина историята е доста интересна. През тези 20 години компанията получи добро развитие най-вече благодарение на това, че запазихме колектива. Поначало приемам толкова обекти, колкото мога да изпълня с наличния състав. Рядко ползвам подизпълнители. Фирмата ни работи с добро качество и затова сме търсени. През последните 5 – 6 години не участваме в търгове за обществени поръчки. В града ни познават широк кръг инвеститори и ни възлагат обекти. Понякога се стига дотам, че се налага да отказваме проекти дори те да са интересни. Реших да празнувам юбилея, с който се гордея, защото той е свързан с предишната история на колектива. Във фирмата има майстори, които съм заварил, когато постъпих на работа. И те продължават да работят и до днес. Това са Иван Кралев, Петър Левов, Петър Сумов, Иван Иванов. С много от хората работим заедно вече половин век и повече. 24Бургаска фирма снабдява с бетонови изделия всяка точка на страната От един селски двор до модерен завод с компютърни технологии. Изделия, вложени в знакови за страната обекти – магистрали, метро, мега спортни зали, луксозни хотелски комплекси. Така изглежда успехът на „ЛЕО – Бетонови изделия” ЕООД. За 22 години бургаската фирма успя да изкачи стръмната стълбица на успеха и да стане водещ производител на дребноразмерни бетонови изделия в страната. От 2009 г. и 2010 г. „ЛЕО“ заема водеща позиция в производството на дребноразмерни бетонови изделия. През 2011 г. идва следващият етап – изцяло автоматизиран завод за бетонови изделия с компютърна технологична линия, изключваща риска от човешка грешка. И други неща издигат „ЛЕО“ към върха – оригинални идеи, инвестиции в иновации. Раждат се нови форми, нови смеси. Така се е появило „Полигон-паве“ – единственото патентовано у нас изделие за паркове и тревни площи. Идеята е наградена и със златен медал на Пловдивския панаир. После идват „митите“ изделия. Това са плочи и павета с повърхност, имитираща „мита бучарда” (вид мозаична мазилка). Постига се релеф с двустранен ефект. Леко грапавата повърхност предпазва от хлъзгане при мокро и студено време и, второ – при „измитите” се открива част от камъчетата, които могат да бъдат различни по цвят и размер и гарантират уникалност и дизайнерски ефект на настилката. След това – мултиколорните, с преливащи цветове. Част от продукцията е пренесена и от европейския опит – фирмата е редовен посетител на строителните изложения в Германия. Заводът прави и тактилните плочи, които ориентират в градовете хората с нарушено зрение. Не се притеснява и от експерименти – наскоро с един млад бургаски архитект – Емил Бурулянов, създаде първата в България соларна пейка. 25 Кариерата ми започна на 8 юни 1960 г. Тогава постъпих на работа в „Заводски строежи“ и участвах в изграждането на Азотноторовия завод в Стара Загора. По-късно съм участвал в строителството и на други големи национални обекти. В началото на трудовия ми път бях работник четвърти разряд, а излязох от системата като генерален директор. Цялата ми кариера в държавните структури премина в „Заводски строежи“. От 1992 г. досега работя във фирма „Мидия“ АД, на която съм основател и собственик. Освен в изграждане на големи национални обекти съм участвал и в строителството на множество по-малки. Познавам почти всички заводи и производства на Нефтохимическия комбинат, построеното в Дебелт, участвал съм в изграждането на няколко от заводите на Девня, където строителството беше с големи мащаби. През тези години съм се трудил упорито и съм давал всичко от себе си. Гордея се с това, че когато бях на държавна работа, съм получил общо девет ордена, първият от които на 23-годишна възраст, и множество други отличия от министерства. Щастлив съм от този факт и сега показвам наградите на моите внуци. Когато в началото решихме да създадем в. „Строител“, имаше голяма опозиция. Аз бях един от големите поддръжници на идеята за вестник. Удовлетворен съм, защото сега виждам, че през последните няколко години посредством реклами и организиране на различни мероприятия проектът на КСБ е печеливш. Той е важен за Камарата и за бранша, чете се от всички. Засяга различни теми и стига и до общини, министерства, посолства. Последният брой на в. „Строител“ винаги стои на бюрото ми. 26Дипл. инж. арх. Валентин Трашлиев, председател на СД на „Евро Алианс Инженеринг” АД: Всички тунели, по които сме работили, са повод за гордост Ние сме част от КСБ и аз съм свидетел на това как беше основана. Следя нейното развитие в различните периоди. Камарата е може би единствената организация в Европа от този вид, която доби признание и подкрепа на държавно ниво. В голяма степен тя стана неотменен фактор в строителството. Такива структури са обществено-професионални и в този смисъл нашият бранш очаква от КСБ две неща – иновации и методология, както и безалтернативна защита от държавата. Може би до някаква степен Камарата трябва да играе ролята и на синдикат. Ето защо е необходимо да насочи своята работа не толкова в посока контрол, колкото в посока методика. Към днешна дата КСБ намира своя път и продължава да се развива. На развитието на вестник „Строител“ също съм свидетел. Изданието е хубаво. Трябва да продължавате да отбелязвате нещата такива, каквито са. Бъдете аналитични и привличайте специалисти, които да коментират безпристрастно качеството на строителството, да не се влияят от внушения в една или друга посока, които обслужват различни лобита. Бъдете безпристрастни. Всички тунели, по които сме работили, а те са вероятно повече от 100, са повод за гордост. Може би най-впечатляващият от тях е метростанция „Фелдмохинг“, с тунел от Мюнхенското метро, които бяха изградени чрез метод под налягане. Не мога обаче да подценявам нито един от изпълнените проекти. Въпреки това като най-лесни бих определил няколко тунела на Канарските острови, където поради благоприятната геология (монолитни гранити) и перфектна организация постигнахме проходка до 14 л. м на денонощие на забой при сечение от 90 кв. м. Това е изключително постижение и в световната практика. 26Николай Пашов, изп. директор и член на СД на „Хидрострой” АД: Отнасяме се с еднакво уважение и отговорност към всеки проект Винаги съм имал интерес към строителството, който определено се засили след приемането ми в университета. През 1997 г. заедно с още няколко колеги от университета трябваше да подготвим проект по Прогнозиране и планиране на строителството съвместно с административния персонал на „Хидрострой” АД. Това беше и първият път, в който посетих дружеството. През 1999 г., когато завърших ИУ – Варна, започнах работа като служител в Технически отдел на друга строителна компания в морската столица. Изключително интересно ми беше, когато посещавах различни обекти и производствените бази и виждах как реално се осъществява самият строителен процес. Впоследствие - през 2003 г., се преместих в „Хидрострой” АД и досега работя тук. Проектирането и строителство на Северната скоростна тангента е един от най-сложните и най-важните ни обекти. Рехабилитираните пътни участъци са с обща дължина 16,54 км. По трасето има 5 комуникационно-транспортни възела и 19 големи съоръжения: 6 моста, 8 надлеза, 8 подлеза и една естакада. „Реконструкция и адаптация на културно-историческо наследство и реконструкция на пристан на остров Света Анастасия” е друг много интересен и сложен обект, защото работата се извършваше изцяло на острова. Отнасяме се с еднакво уважение и отговорност към всеки от възложените ни обекти, без значение от обема и обхвата на работите. Не ги делим на малки и големи, повече или по-малко значими. Вестник „Строител” е изключително важен за нас партньор. Запознавате ни с добрите практики в бранша не само в национален, но и световен план. Информацията несъмнено е най-важният ресурс, а Вие сте медията, която винаги я поднася навреме и изчерпателно, с подчертан професионализъм. lubomirЛюбомир Галчев, управител на „Галчев Инженеринг” ЕООД: Компанията е символ на нашата фамилия Определено мога да кажа, че за мен строителството е семейна традиция. Човекът, който ме насочи към бизнеса, е моят баща. Строителната ни компания е символ на нашата фамилия. Моите дядо, баща, майка, чичо и много други членове на семейството са се занимавали и все още се занимават с тази благородна професия. Камарата на строителите в България е жизненоважна за сектора. Нейната роля е съществена, социално значима и отговорна за всички нас. Защото изграждането на нови пътища, метрото в столицата, предотвратяването на свлачища и др. засягат пряко живота на хората. Благодарение на КСБ има ясни правила, професионализъм. Всички колеги, които са членове на Камарата, а те никак не са малко, осъзнават тази значимост. По отношение на в. „Строител” мога да кажа, че това е любимият ми вестник. Чета го непрекъснато – както на хартия, така и онлайн. hitachiHitachi разшири новата 6-а серия строителни машини На 21 ноември в Амстердам, Холандия, Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) представи пред медиите най-новите модели верижни и колесни багери от серията Zaxis-6, както и челните товарачи ZW-6. Те са проектирани и конструирани с помощта на водещата на пазара японска технология на Hitachi, която е готова да отговори на нуждите на европейските потребители. Новите модели съчетават висококачествен дизайн и материали, надеждни и трайни компоненти и са проектирани така, че да предложат изключителна гъвкавост. Те са пуснати на пазара под мотото на маркетинговата кампания „Никакви компромиси”, която подчертава как собствениците могат да изискват повече от новите продукти на Hitachi, включително и възможно най-ниската цена. Без компромиси са направени последните подобрения в областта на работата, издръжливостта на машините, безопасността и комфорта на оператора. „Най-новите модели от шеста серия са разработени до съвършенство в Япония с помощта на водещи на пазара технологии, за да отговорят на нуждите на европейската строителна индустрия и да предложат възможно най-ниската цена”, сподели пред медиите Бъркхард Янсен, генерален мениджър „Продукти и машиностроене” в HCME. През 1990 г. продуктовата гама на компанията се разширява и тя става водещ производител на минибагери в Европа. През 1997 г. първо централната фабрика, а до 2000 г. цялата фирма бива сертифицирана по ISO.