Строител

Инж. Теодор Осиковски: Разширихме бизнеса си в чужбина, навлязохме в нови области

Без подкрепата на държавата и без стимули за работодателите трудно ще решим проблема с недостига на заварчици

Мартин Славчев Инж. Осиковски, как приемате връчената Ви награда от КРИБ в категория „Енергиен сектор”в конкурса „Мистър и Мисис Икономика”? Благодаря на УС на КРИБ за изключителната чест да бъда номиниран в тази трудна категория и да бъда избран за носител на първа награда. Енергетиката е много важен сектор и поради тази причина това е най-високата оценка, която получавам през изминалите 20 години, в които съм част от бранша, от неговото развитие и промяна. Призът е и отличие за работата ми в УС на КРИБ, в който съм вече втори мандат, и израз на уважението и отношението на колегите в него. Връчената ми награда ме задължава да продължа да работя упорито за развитието на сектора, за навлизането на иновации в него, за разработване и въвеждане на нови технически решения, както и да насърчавам по-младите колеги в тяхното професионално израстване. Каква е Вашата формула за успех в бизнеса? За енергийния сектор е важно да има ясен ръководител с ясни задачи и срокове. Разбира се, нужни са отлична професионална подготовка, добри идеи и постоянство. Трудът и постоянството са важни наред с много добре подготвения и мотивиран екип. Когато се работи в България, има една споделеност в бизнеса, но когато се излезе извън пределите й на други пазари, си абсолютно непознат като субект. Това означава, че трябва да докажеш професионализма си, да спечелиш доверието на новите партньори и да бъдеш постоянен. Според Вас кои са най-големите проблеми за бизнеса? Липсата на квалифицирани кадри се отразява силно неблагоприятно на компаниите, които изпитват все по-сериозни затруднения в намиране на добри специалисти. За да се стимулират младите хора да останат в професията, е нужно не само да се чуе гласът на бизнеса, но и държавата и университетите да променят маниера си на работа по отношение на създаване на инженери. Ако появилата се през последните години тенденция на намален интерес към професията заварчик се запази в дългосрочен план, България ще изпитва недостиг от квалифицирани заваръчни кадри. Нека не звучи нескромно, но за „Енергоремонт Холдинг” (ЕРХ) и компаниите членове на Български съюз по заваряване такъв проблем няма. В структурата на ЕРХ работят едни от най-квалифицираните заварчици в страната. Недостигът на кадри не може да бъде преодолян без подкрепата на държавата и без активното участие на бизнеса. Ние смятаме, че нуждите на бизнеса трябва да са обвързани с приема в професионалните гимназии. Трябва да се увеличат часовете за практическа подготовка, да продължи актуализирането на учебните програми с международните такива и да се популяризират новите технологии в бранша сред подраства- щите. Липсват стимули и облекчения за работодателите, които инвестират в професионално образование, както и за онези, които желаят да повишат квалификацията на служителите си. От няколко години работим за повишаване на качеството на обучение в центровете за професионална подготовка (ЦПО), лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение. Материалната база в много от ЦПО е остаряла. В центровете като преподаватели трябва да бъдат привлечени международни инженери, технолози и специалисти по заваряване с оглед теоретичната подготовка, както и международни практици за практическото обучение. Как „Енергоремонт Холдинг” АД завършва 2016 г.? Изминалата 2016 г. беше успешна и важна за холдинга, разширихме бизнеса си извън България. ЕРХ се развива стабилно. Открихме представителства и регистрирахме компании в Русия и Обединените арабски емирства. „Енергоремонт Абу Даби” отговаря за проектите и дейността ни в Близкия изток, ОАЕ и страните от Арабския залив. ЕРХ е една от първите български компании, която притежава собствено търговско представителство и реално присъствие в ОАЕ и достъп до пазара на един от най-динамично развиващите се региони на света. Направихме значителни инвестиции в новите структури, очакваме резултатите през следващата година. Имаме дружества с местни партньори в Македония, Косово и Албания, с които осъществяваме успешни проекти на тези пазари. В Гърция реализираме проекти и участваме в тръжни процедури с партньорска компания. Пред завършване е първата ни собствена инвестиция в строителството на три малки водни централи в Македония. Няма да е пресилено, ако кажа, че ЕРХ е име, известно на партньори от три континента и наложило се благодарение на почти 50-годишния опит на българския пазар и участието в реализацията на големи и сложни проекти. Продължавате ли развитието си и на българския пазар? През последните 15 години „Енергоремонт Холдинг” разшири областите, в които работи, но запази традиционното си присъствие в енергетиката, химическата и минната индустрия, в осъществяване на ремонтни дейности, рехабилитация и изграждане на енергийни мощности и съоръжения в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, строително-монтажни дейности и производство на метални конструкции. С успешното изпълнение на проект за енергийна ефективност (ЕЕ) на обществени сгради навлязохме и в областта на ЕЕ, след като имахме дългогодишен опит в сферата на рационално използване на горивата и енергията. През 2016 г. успешно приключихме плановите годишни ремонти на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй” и изграждането на съоръжение за плазмено изгаряне на площадката на централата, което е едно от двете ключови за безопасно извеждане от експлоатация на спрените I-IV блок на централата. По какви нови проекти в момента работи „Енергоремонт Холдинг”? Продължаваме дейностите по новите ни проекти в жп и енергийната инфраструктура, ЕЕ и ликвидиране на екологичните щети от въгледобива, в минната и нефтогазовата индустрия. През тази година навлязохме в новата за нас област, свързана с ликвидиране на екощетите от въгледобива, след като бяхме натрупали опит в изграждане на екологични съоръжения. „Енергоремонт Холдинг” е основен подизпълнител на проекта за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два роторни ескаватора SRs2000 и SRs200 на площадката на „Мини Марица Изток” ЕАД. Участието ни в изграждане на втори метродиаметър на софийското метро, модернизацията на тягова подстанция „Волуяк”, кадровият и технически потенциал, с който разполагаме, ни позволи да продължим да работим по проекти на транспортната инфраструктура. През тази година започнахме „Рехабилитация на жп инфраструктура на жп линията Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тяговите подстанции Ямбол, Карнобат и Бургас”, която се финансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020”. Ще реконструираме открита разпределителна уредба 110 кV в подстанция „Карнобат”, собственост на Електроенергиен системен оператор, която е въведена в експлоатация преди 60 години. Как оценявате съвместната работа с Камарата на строителите в България (КСБ)? Искам да благодаря на колегите от КСБ за ползотворното сътрудничество, както и на вестник „Строител” за полезната и актуална информация, която публикува за строителния сектор и компаниите. През следващата година Български съюз по заваряване планира да обсъди и подпише с КСБ меморандум за сътрудничество. Подготвяме организиране на дискусия, свързана със заваръчния персонал в строителството и нормативната база. Каня компаниите и заварчици, работещи в тях, да участват в състезанието „Млад заварчик на България”, което организираме всяка година, да покажат уменията си и да обменят опит с колегите си. Готови сме да предоставим и експертни консултации по определени проблеми.