Новини

От днес Малта поема председателството на ЕС

Председателството на Съвета на Европейския съюз се предава на ротационен принцип сред страните-членки на ЕС на всеки шест месеца и държавата-председател ръководи работата на Съвета. Съветът на ЕС е отговорен за вземането на решения и заедно с Европейския парламент приема законодателството и координира политиките на ЕС. Председателството е възможност за всяка държава-членка, независимо от нейната площ и от кога е член на ЕС, да въздейства на дневния ред на ЕС и да ръководи инициативите на му. Малта за пръв път  приеме тази роля от днес до 30-ти юни 2017, като тя и се предава от Словакия. По план след Малта, Председателството трябваше да се поеме от Обединеното кралство. Но след проведения референдум за излизане от ЕС, Великобритания се отказа от реда си на председател.