Новини

ИБ призовава за феърплей при избора на нов председател на КСБ

Тъй като има опасност (появи се и първи лош признак, от който изпълнителното бюро се дистанцира) кампанията  от  феърплей да се превърне в ненужна битка, изпълнителното бюро ме задължи чрез нашия вестник да призова абсолютно всички делегати, председатели на областните представителства, членове на управителни съвети, всички членове на Камарата към доброволно, честно и принципно състезание, в което  всеки има свобода на избор, всеки има свобода на предложение, т.е. феърплей - да се играе честно.

Г-н Пешов, на 4 и 5 юни предстои управителен съвет, той ще се състои в комплекса „Св. Тома”. Какви ще бъдат основните въпроси, които ще бъдат обсъдени, какъв ще бъде дневният ред?
Първо искам да ви коригирам, първоначално беше планирано УС да се проведе в „Св. Тома”, но по идея на някои членове на  съвета сменихме мястото, няма да бъде там, а ще бъде в Бургас, в един от най-новите хотели. Това е свързано и с откриването на офиса на областното представителство в Бургас, с планирана среща с областния управител, с кмета, с главния архитект. Това са срещи, които винаги сме правили, когато сме имали изнесени управителни съвети извън столицата, в областни градове. По принцип летните заседания на управителния съвет винаги сме правили на морето - във Варна или в Бургас, и тъй като бяхме обявили за „Св. Тома”, близо до Бургас, остана вариантът Бургас, така че моля всички членове на УС да присъстват. Главното кое е? Главното е, че на това заседание на УС ние ще приемем отчетния доклад за дейността на Камарата за 2009 г.  И както  сами разбирате, тъй като  сме в средата на 2010 г., не може да разглеждаме само 2009 г., така или иначе ще се докоснем и до проблемите за 2010 г., и докладът така е съставен. Той беше приет на заседание на изпълнителното бюро за внасяне в управителния съвет. Естествено, управителният съвет е онзи, който ще даде последната редакция на отчетния доклад. Така е по устав, така е било винаги по правилата на работата на нашия управителен съвет. Освен този главен въпрос ние ще набележим и  проблеми и  задачи за следващия УС, по които трябва да се работи. Разбира се, ние разчитаме, че отчетно-изборното събрание на 24 юни ще даде окончателния вид на пакета от документи, свързани с проблемите и задачите на УС за следващия изборен период. Извън отчетния доклад на заседанието ще бъде съобщено как са преминали отчетно-изборните събрания за избор на делегати от  областните представителства. Ще се даде  информация за дейността на Централния професионален регистър на строителите от председателя на комисията доц. Линков, ще бъде разгледан проектобюджетът за 2011 г.  - един основен документ, който трябва да бъде приет на събранието, но първо  ще го гледаме на управителен съвет и ще бъде обсъждано дали да се правят промени в устава, дали е дошло време за промени. Имаше комисия, тя дълго работи, умува, погледна какво е ставало в съседните на нас камари на архитектите и на инженерите. Нашата комисия има предложения, които ще бъдат дискутирани на заседанието на УС в Бургас. Това са главните въпроси.

На заседанието на Областното представителство на КСБ – София, беше издигната кандидатурата на инж. Светослав Глосов за следващ председател на Камарата. Значи ли това, че вече започна състезанието за избор на председател на КСБ?
Щом като има предложения, значи  състезанието за нов председател започна. Освен това предложение има инициативни комитети за издигане и на други, засега се очертават трима кандидати, някой може да се откаже, някой може да се добави, на самото събрание може да бъдат издигнати кандидатури. Законът за Камарата и уставът, а и времето, в което ние живеем, са време на демократичен избор и на събранието на 24 юни ще има демократичен избор. Тъй като има опасност (появи се и първи лош признак, от който изпълнителното бюро се дистанцира) кампанията от  феърплей да се превърне в ненужна битка, изпълнителното бюро ме задължи чрез нашия вестник да призова абсолютно всички делегати, председатели на областните представителства, членове на управителни съвети, всички членове на Камарата към доброволно, честно и принципно състезание, в което  всеки има свобода на избор, всеки има свобода на предложение, т.е. феърплей - да се играе честно. И главното, не да се критикуват предложенията, не да се застава един срещу друг и да се търсят недостатъци, а обратното, да се търсят предимствата, тезите и да се формират бъдещите задачи, политиката на Камарата в защита на интересите на бранша, в изпълнение на уставните задължения на Камарата, в изпълнение на отговорностите, които са вменени от държавата като воденето на Регистъра и т.н. Времето е трудно, кризата се задълбочи доста,  ние на събранието ще говорим и по този въпрос, така че как да се излезе от кризата, каква е ролята на УС, на изпълнителното бюро, на председателя, това са основните теми, които трябва да залегнат в това предизборно състезание, и аз отново приканвам абсолютно всички, изпълнителното бюро е категорично по този въпрос и ме задължи да го оповестя - нашият призив е  да се проведе едно чисто,  делово, конструктивно, главното е конструктивно състезание за бъдещ председател. В тази връзка ролята на в. „Строител” е много важна, той трябва да бъде безпристрастна трибуна, даваща възможност на всички   кандидати да изложат своята визия и намерения за бъдещето на КСБ

Какви ще бъдат основните моменти от отчетния доклад? Това също е доста интересен въпрос.
Основните моменти от отчетния доклад ще фокусират върху проблема Камарата изпълнява ли своите функции съгласно закона, съгласно устава, какво дава на своите строители, какво  е мястото й в кризата, как работи в международен план и т.н. Но аз ви предлагам, тъй като отчетният доклад се приема от УС и той е онзи, който ще утвърди последната редакция, в един следващ брой да ви отговоря по-подробно на този въпрос.