Хитрино

КСБ: Реалното изграждане на къщите в Хитрино може да започне в началото на март

Ренета Николова 11-те семейства, чиито къщи ще бъдат изградени безвъзмездно от фирми, членове на КСБ, вече са определени от Обществения съвет. Това стана ясно на поредната работна среща на ръководствата на КСБ и на община Хитрино, която се проведе на 4 януари. В нея взеха участие председателят на КСБ инж. Николай Станков, почетният председател инж. Светослав Глосов, зам.-председателите на Камарата Владимир Житенски и инж.Христо Димитров, изп. директор инж. Иван Бойков, членът на УС инж. Росен Колелиев и председателят на ОП – Шумен, Данко Добрев. От страна на община Хитрино в срещата се включиха кметът Нуридин Исмаил, зам.-кметовете и главният архитект на общината. На срещата присъстваха и представители на КАБ, КИИП и Камарата на инженерите по геодезия. Представителите на местната власт, КСБ и другите браншови организации изготвиха график на предстоящите дейности. „До 9 януари общината трябва да даде официално задание към проектантските колективи, които до 20 януари да изготвят идейни разработки за сградите. На 20 януари ще се проведе среща на проектантите с хората, чиито къщи ще бъдат изградени, за обсъждане и съгласуване на проектите“, това обясни почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов. На 6 февруари е планирана среща със строителните фирми, членове на КСБ, които ще изграждат безвъзмездно къщите, за да могат да започнат подготовката за строителството. До тази дата се очаква общината да издаде съответните разрешителни за строеж. Според председателя на КСБ инж. Николай Станков при спазване на изготвения график реалните строителни дейности могат да стартират в края на февруари или началото на март.