Новини

Проведе се втора работна среща за изграждане на Визия за развитие на София до 2050 година

В УАСГ се проведе втора работна среща за съставяне на методика, по която да се изработи Визия за развитие на София до 2050 година. В събирането участваха Иван Аврамов, председател на Камара на архитектите, РК-София град, архитектът Белин Моллов, Ашод Дерандонян, основател на фондация "Заслушай се", Любомира Колчева, директор на фондация "ЕкоОбщност", Борислав Бориславов, Висше строително училище „Любен Каравелов", Горан Миланов, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Филип Ферфериев, Чериът Моторс, Силвия Христова, общински съветник, Гергин Борисов, представител на „Спаси София", Иглика Йорданова, изпълнителен директор на "Колиърс Интернешънъл", Иво Божков, общински съветник, Даниел Томов, представител на компания "Eleven", Никола Венков, изследовател, Божидар Божанов, електронно правителство. В края на януари месец ще бъде предложена методиката, изработена на базата на мненията, събрани в рамките на работните срещи. Горан Миланов в своето изказване коментира, че фасилити мениджърите познават процесите, по които функционира една среда, познават инфраструктурата и средата. Според него, за да се развие правилно града, трябва да се проведе допитване до гражданите какво точно искат и какво очакват. Според Иглика Йорданова, като се прави визия за развитието на София, трябва да се потърси и мнението на инвеститорите. Тя коментира, че градът трябва да стане устойчива единица и трябва да се говори за това как ще живеят хората след 20-30 години. Обществото трябва да стане гъвкаво към употребата на сградите и средата. Общинският съветник Силвия Христова каза, че за изграждането на визия за развитието на града трябва да се чуят максимално много мнения. Според нея, София също има свои си проблеми- някои като в останалите големи градове, други, които са специфични. Тя допълни, че Столична община работи по определени приоритети, които трябва да залегнат във визията- например, превръщането на градът в зелен такъв и трябва да се работи в тази посока. Тя определи изграждането на града като удобен за живеене и предвижване като важен приоритет. Подобни работни срещи ще се проведат в петък тази седмица и в понеделник, сряда и петък следващата седмица.