Новини

Ясен е съставът на комисиите след междинните избори в Европейския парламент

След избора на председател, заместник-председатели и квестори, Европейският парламент гласува за назначаване на членове на своите 22 постоянни комисии. Броят евродепутати във всяка политическа група в съответната комисия отразява състава на Парламента като цяло. Всеки комитет сам ще избере по време на януарското си заседание своя председател и до четирима заместник-председатели за период от две и половина години. Българските евродепутати бяха избрани в следните комисии: Комисия по външни работи Андрей Ковачев (ЕНП) Илхан Кючюк (АЛДЕ) Комисия по бюджети Неджми Али (АЛДЕ) Комисия по бюджетен контрол Георги Пирински (С&Д) Неджми Али (АЛДЕ) Комисия по заетост и социални въпроси Георги Пирински (С&Д) Комисия по промишленост, изследвания и енергетика Владимир Уручев (ЕНП) Петър Курумбашев (С&Д) Николай Бареков (ЕКР) Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Ева Паунова (ЕНП) Комисия по регионално развитие Андрей Новаков (ЕНП) Искра Михайлова (АЛДЕ) Комисия по култура и образование Светослав Малинов (ЕНП) Момчил Неков (С&Д) Ангел Джамбазки (ЕКР) Комисия по правни въпроси Емил Радев (ЕНП) Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Мария Габриел (ЕНП) Сергей Станишев (С&Д) Филиз Хюсменова (АЛДЕ) Комисия по правата на жените и равенството между половете Филиз Хюсменова (АЛДЕ) Комисия по петиции Светослав Малинов (ЕНП) Подкомисия по правата на човека Андрей Ковачев (ЕНП)