Новини

Информационна система ще следи нивата на 4 реки в София за предотвратяване на наводнения

Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на представянето на информационна система за ранно предупреждение и прогнозиране при наводнения на територията на общината. На 26 места по поречията на реките Драгалевска, Суходолска, Перловска и Владайска ще бъдат изградени точки за наблюдение. Към момента функционират 23 точки. Стойността за целия проект е 738 000 евро. Федералното Министерство на науката и образованието на Германия поема 70 % от разходите за работа и командировки на немските експерти. А две немски компании участват със съфинансиране на проекта. СО участва със собствено финансиране на стойност 200 000 лв. за осигуряване на измервателната техника необходима за реализиране на проекта. Изградената система ще набира и предоставя информация за актуална ситуация, в случай на формиране на високи води и ще дава прогнози за развитието на ситуацията през следващите няколко часа. Изработените от системата прогнози ще се базират на онлайн хидрометрични станции, подаващи информация към хидроложки модели на обхванатите в проучването водосбори на реките. Предстои общината да подпише договор с Института по метеорология и хидрология към БАН, който ще позволи на учените да използват получените данни за разработки. „Станциите отчитат в реално време покачването или спадането на нивата на реките. Проучени са и са подадени в системата критичните нива на водите,при които трябва да се информира населението и да се предприемат необходимите мерки. Информацията ще я получаваме в реално време”, каза Фандъкова.