Новини

България заема последно място сред страните от ЕС в класацията на индекса за възприятие на корупцията

България заема 75 място с индекс 41 пункта в глобалната класация за изследване на индекса за възприятие на корупцията през 2016 година. В изследването участват 176 държави като страната участва в класацията 19 пъти. България заема последното място сред страните в Европейския съюз. Средният индекс в Съюза е 64,61 пункта. Това каза Калин Славов от Асоциация „Прозрачност без граници”. Съществува един общоевропейски тренд за подобряване на антикорупционната среда, а страната запазва трайно последното място. По отношение на съдебната власт се провежда отделна класация. Държавите се оценяват с точки от 0 до 100 като100 е знак най-нисък индекс на корупция, а 0-най-висок индекс за възприятие на корупцията. Първите места в класацията се заемат от Дания (90 пункта), Нова Зеландия, Финландия (89 пункта), Швеция(88 пункта). На последните места в класацията са Северна Корея, Южен Судан, Сомалия. Гърция е с индекс 44 и е на 69 място в класацията. Румъния не присъства в класацията, но там индексът е 48 пункта и се намира на 57 място. Разликата между страната ни и северните ни съседи се увеличава. За България в периода 2012-2016 г. индексът за възприятие на корупцията остава непроменен. За страните от Югоизточна Европа средният индекс е 41,91 пункта. На първо място е Хърватия (49), Румъния- 48, Черна гора- 45. На последните места сред страните от нашия регион са Босна и Херцеговина, Македония и Косово. „От последните дни дневният ред на НС е силно лобистки. Беше отказано да се приеме Закона за намаляване на лихвите по заемите. Законът за концесиите, който беше приет, има силно изразен лобистки характер”, каза Славов.