Новини

Столичен общински съвет ще разгледа проектобюджета на София за 2017 година

Столичен общински съвет ще разгледа проектобюджета на София за 2017 година. Кметът Йорданка Фандъкова внася допълнение към предложената вече финансова рамка, с което се определя как ще бъде разпределен преходният остатък от бюджета на столицата за изминалата година. Общинските съветници от БСП-Лява България предлагат промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет. В дневния ред влизат за разглеждане още строителната програма на града за 2017 година, програмата за развитие на велосипедния транспорт, бизнес плана на „Топлофикация София” и други. Дневният ред на съвета е съставен от 47 точки, три от които извънредни и две питания. Заседанието започва в 10.00 ч.