Новини

Народните представители приеха окончателно промени в Закона за регионалното развитие

Народните представители приеха промени в Закона за регионалното развитие, според които Националната концепция за пространствено развитие, както и регионалните схеми за пространствено развитие на регионите от ниво 2 ще се изработват от специализирано търговско дружество със 100% държавно участие – „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.