Новини

Проведе се обществено обсъждане на методологията, по която ще бъде създадена Визия за развитието на София

Проведе се обществено обсъждане на методологията, по която ще бъде създадена Визия за развитието на София. Събитието протече при силен интерес. В залата присъстваха главният архитект на града Здравко Здравков, Валентин Николов, председател на Контролния съвет на КСБ, социологът Антоний Гълъбов, председателят на КАБ арх. Борислав Игнатов, общински съветници от СОС, екипът, изготвящ методологията и граждани. Според арх. Здрако Здравков, е безсмислено да се създава литературен документ, който всички в града да харесват.По-важно е да се възстановят функциите на общинското предприятие „Софпроект”, което да има аналитични задачи, да събира данни и да подпомогне работата по промяната на Общия устройствен план на града. За да се направи Визията за развитие на София ще бъдат извървени 7 стъпки. Първо е създаден екип, който организира целия екип. След това са проведени поредица от срещи, на които се събират мнения коит теми да залегнат в документа. Предстои да се извърши социално изследване и обсъждане с различни групи от хора. След приключване на изследването, ще се проведат отново поредица от работни срещи. След това ще бъде изработена самата визия, която през 2018 година трябва да мине за разглеждане и приемане в Столичен общински съвет. В рамките на дискусията Валентин Николов, председател на КС на КСБ, поздрави главния архитект на града за смелостта му да се изработи визия за развитие на София и изрази своето очакване тя да даде добри резултати. Според него в направлението „Публично-частни партньорства” трябва да се направят много неща. „Преди 10 години в Берлин видях макет на града. В него сградите, които са вече изградени бяха в един цвят, а тези, които предстои да се строят 50 години напред- в друг”, разказа Николов и постави въпрос дали това нещо може да се направи и в София. Арх. Здравков обясни, че всички големи градове имат направен подобен макет или платформа в интернет, чрез които се показват градоустройствените планове. „Това е начин за визуализиране на градоустройствените планове. Имаме желание да възстановим и макета на София”, допълни той. В рамките на дискусията се постави въпроса в града да се обособят квартали с определен профил- например където има струпване на творчески индустрии или ателиета или други. Стана ясно още, че са проучени плановете за развитие на Ню Йорк, Бостън, Антвертпен, Ротердам, Барселона, Копенхаген. Търси се контакт с чужди експерти и се проучва световният опит при създаването на документи, свързани с развитието на градовете.