Новини

Енергийният преход в Европа напредва с добри темпове

Вторият доклад за състоянието на енергийния съюз показва, че модернизацията на икономиката на ЕС и преходът към нисковъглеродна икономика се реализират на практика. Това съобщават от пресцентъра на ЕК и допълват, че Европа е на път да постигне своите цели за 2020 г. по отношение на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност и възобновяемата енергия. „На път сме да постигнем целите си в областта на климата и енергетиката за 2020 г. Въпреки настоящата геополитическа несигурност, Европа продължава напред с прехода към чиста енергия. Няма друга алтернатива. Фактите сами говорят за себе си – възобновяемата енергия вече е конкурентна в ценово отношение, а понякога е и по-евтина от изкопаемите горива. В сектора в Европа работят над един милион души и се привличат повече инвестиции, отколкото в много други отрасли. Разходите ни за внос на изкопаеми горива са намалели с 16 млрд. евро. Сега усилията трябва да продължат, като Европа работи със своите партньори, за да играе водеща роля в световната надпревара за по-устойчива и по-конкурентоспособна икономика“, заяви Мигел Ариас Канете, комисар по въпросите на климата и енергетиката. През 2016 г. визията за рамкова стратегия за енергиен съюз в още по-голяма степен намери реализация в конкретни законодателни и незаконодателни инициативи, преди всичко с пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“, представен на 30 ноември 2016 г. ЕС като цяло продължава да напредва добре по отношение на целите на енергийния съюз, по-специално по отношение на целите в областта на енергетиката и климата за 2020 г., посочват от пресцентъра. През 2015 г. емисиите на ЕС са били с 22% под равнището през 1990 г. Съюзът се представя добре и в сектора на възобновяемата енергия – според данните от 2014 г. делът на енергията от възобновяеми източници е достигнал 16% от брутното крайно енергопотребление в ЕС. Друга важна тенденция е, че ЕС продължава успешно да прекъсва връзката между икономическия растеж и емисиите на парникови газове. През периода 1990 – 2015 г. общият брутен вътрешен продукт на ЕС (БВП) е нараснал с 50%, докато общите емисии са намалели с 22%.