Новини

Служебният вицепремиер Деница Златева обсъди подготовката на председателството на Съвета на ЕС с министъра на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов

Служебният заместник министър-председател по подготовката на българското председателство Деница Златева проведе работна среща със служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов по въпросите, свързани с предстоящото в началото на 2018 г. българско председателство на Съвета на ЕС. С оглед на необходимостта от активно сътрудничество в инфраструктурното осигуряване на председателството, вицепремиерът Деница Златева запозна своя колега с актуалната ситуация на подготовката. Служебният заместник министър-председател оцени високо напредъка по дефинирането на политическите приоритети на България. Деница Златева определи като основен приоритет ускоряването на ремонтните дейности в обектите, в които ще се проведат над 220 срещи по време на шестмесечното председателство. Вицепремиерът съобщи, че понастоящем се извършва текущият ремонт на НДК, като основният все още предстои да започне след като в рамките на месеца бъде завършен работният проект за реновирането му. Вицепремиерът увери, че настоящият облик на сградата и културната ѝ стойност ще бъдат напълно съхранени. Понастоящем тече и планирането на мерките, които ще бъдат приети с оглед на гарантирането на сигурността на НДК по време на председателството, съобщи още Деница Златева. Координационните действия ще бъдат продължени на работна среща с всички отговорни институции и заинтересованите страни в процеса по подготовката на НДК за председателството през следващата седмица.