Новини

Столичен общински съвет: Ценовото предложение към бизнес-плана на „Софийска вода“ не е икономически обосновано

Ценовото предложение за цената на водата към бизнес-плана на „Софийска вода“ не е икономически обосновано. Това е становището на Столична община, подкрепено с решение на СОС от 24.11.2016 г., което е изпратено до Комисията за енергийно и водно регулиране, се казва в становище на председателя на Столичен общински съвет Елен Герджиков, разпространено до медиите. Изтъкването на нормата на възвръщаемост като основна причина за увеличение на цената на водата в момента е неприемливо. Първо, защото нормата на възвръщаемост от 17% е определена през 1999 г. в концесионния договор и до момента този процент не е бил причина за вдигане на цената. Второ, при последното увеличение на цената през април миналата година с 3,4% нормата на възвръщаемост беше същата като сега, когато регулатора приема увеличение от 18%. В последните години Столична община води постоянни разговори за предоговаряне на нормата на възвръщаемост, но до момента дружеството категорично отказва да се съгласи. В своето становище СОС обръща внимание на КЕВР на силното подценяване в бизнес-плана на прогнозните количества потребена вода в следващия регулаторен период, които от своя страна са основен ценообразуващ фактор. През 2016 г. кметът на Столична община Йорданка Фандъкова поиска КЕВР да провери количествата вода, които се фактурират от дружеството, реализираните приходи от ВиК услуги, броя на регистрираните и отстранени аварии, справка за всички договори, сключени с външни изпълнители, справка за годишните разходи, проверка на ремонтната и на инвестиционната програма и др. Срокът за извършване на проверката беше от 27.09.2016 г. до 27.12.2016 г. и до момента данни от нея не са изпращани на Столична община. Категоричното становище на Столична община е, че резултатите от проверка трябва да бъдат разгледани и взети предвид при определяне на цената на водата от КЕВР. Съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги КЕВР е регулиращ и контролиращ орган по отношение на ВиК сектора, се казва още в становището на председателя на СОС.