Новини

1,328 млрд. лв. е бюджетът на столицата

Не се предвижда увеличаване на местните данъци и такси

Росица Георгиева София ще разполага с бюджет в размер 1,328 млрд. лв. през 2017 г. Капиталовата програма на общината е за 435 млн. лв., като първоначално се предвиждаше да е 397 млн. лв. Финансовата рамка на столицата за 2017 г. беше приета на последното заседание на общинския съвет. Дебатите по документа продължиха близо 3 часа. 275 млн. лв. се очаква да бъдат привлечени по европейски проекти. През 2016 г. усвоените средства по това перо са били 195 млн. лв. За поредна година не се предвижда увеличаване на местните данъци и такси. В началото на заседанието на Столичния общински съвет (СОС) кметът Йорданка Фандъкова представи бюджета. Тя коментира, че финансовата рамка е била обсъдена с бизнеса, синдикатите, граждани и студенти. „За първи път имаме редица предложения по проекта - от жители на столицата, организации, научната общност и др. Разгледахме всяко едно мнение. Запазваме нивата на данъците и таксите. Повишаваме прогнозите за приходите от възмездно получаване на имоти. Успяхме да увеличим и капиталовата програма с 38 млн. лв. спрямо първоначалните очаквания”, каза още тя. Фандъкова обясни, че през 2017 г. ще бъдат запазени приоритетите в развитието на София. Предстои да бъдат продължени инвестициите в инфраструктура и транспортна инфраструктура, в култура, спорт. 54 млн. лв. ще бъдат вложени в ремонти на улици. Допълнителни 1,6 млн. лв. са осигурени за локалните платна, обслужващи Северната скоростна тангента. Реконструирани ще бъдат трамвайните трасета по бул. „Цар Борис Трети”, бул. „България” и ул. „Каменоделска”. „Продължаваме строителството на стартиралите 7 метростанции, ще започне изграждане на още 5. Ще бъдат построени 4 нови градини, ще бъдат реконструирани още две забавачки. Планирали сме внедряване на мерки за енергийна ефективност в 7 училища. Допълнителни средства ще бъдат насочени към изграждане на детски площадки”, каза още столичният кмет. През годината ще бъде извършен първи етап от ремонта на Западен парк, първи етап от парк „Въртопо”, ще продължи и реконструкцията на зоопарка. По време на дискусията общинските съветници от ГЕРБ определиха бюджет 2017 като отразяващ политиката на София в последните години - предвидима, реалистична и дисциплинирана. Според тях, макар че не се предвижда увеличение на данъците и таксите, бюджетът е рекорден по отношение на приходите. Председателят на финансовата комисия в СОС Орлин Алексиев обясни, че инвестиционната програма се запазва в миналогодишните размери. Той каза още, че се наблюдава разумен ръст на данъчните приходи - 290 млн. лв. спрямо 268 млн. лв. през 2016 г. Общинските съветници от БСП - Лява България коментираха, че във финансовата рамка за 2017 г. са заложени подценени приходи и постъпленията могат да бъдат в пъти по-големи. Те препоръчаха администрацията на зам.-кмета Дончо Барбалов да работи повече. Според Калоян Паргов, председател на групата на левите общински съветници, през изминалата година не са изпълнени редица обещания по отношение на инвестиции и на възстановяване на вътрешнокварталните улици. Той обясни, че няма видим ефект от прилаганите политики. Левите общински съветници предложиха увеличаване на приходите в общинската хазна с 38 млн. лв. чрез повишаване на събираемостта. Според тях тези допълнителни средства трябва да бъдат разпределени в разходната част на бюджета в секторите „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Жилищно строителство“, „Опазване на околната среда“, „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ и „Отбрана и сигурност“, които са приоритетни за местните политики на БСП в София. Това предложение не беше подкрепено в зала. С така приетата финансова рамка на София за 2017 г. ще продължи обновяване на междублоковите пространства, като средствата за тези дейности се увеличават двойно спрямо 2016 г. 36,3 млн. лв. ще бъдат инвестирани в ремонти на вътрешнокварталните улици. През 2017 г. ще продължи обновяването на градския транспорт и транспортната инфраструктура и за това се отделят 149 млн. лв. В основни ремонти на улици и булеварди ще бъдат насочени 54 млн. лв. от тези средства. Предстои довършване на бул. „Монтевидео”, ще се работи по разширението на бул. „Тодор Каблешков”. Ще започне строежът на Източната скоростна тангента в отсечката от бул. „Ботевградско шосе” до Северната скоростна тангента. Ще се ремонтират участъци от бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов” около Зала „Арена Армеец”. 243 млн. лв. се предвижда да бъдат вложени в строителството на третия лъч на метрото, като 20 млн. лв. от тях са съфинансиране от общината. Изцяло ще бъде обновена ул. „Граф Игнатиев“ със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“. С финансиране от същата програма ще бъдат ремонтирани 26 учебни заведения в града. 33,8 млн. лв. се инвестират в сектор „Екология”. Предложената финансова рамка беше подкрепена от 46 общински съветници, 10 бяха „против”, а двама се въздържаха. Строителният план включва 319 обекта Столичният общински съвет прие строителната програма на града за 2017 г. В нея са включени 319 обекта. Столичната община ще изгражда 44 обекта, от които 38 са от транспортната, а 6 - от инженерната инфраструктура. 13 проекта ще се реализират през 2017 и 2018 г. 3 от тях са на Столичната община, а 10 - на „Метрополитен” ЕАД. За синхронизиране на дейностите от направление „Транспорт и транспортна инфраструктура” са изпратили своите инвестиционни намерения до всички експлоатационни дружества. В документа се съдържат и инвестиционните намерения на експлоатационните дружества - „ЧЕЗ Разпределение България”, „Топлофикация София” ЕАД, „Метрополитен” ЕАД, „Софийска вода” АД и др. „Топлофикация София” ЕАД инвестира 75 757 000 лв. 75 757 000 лв. е инвестиционната програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2017 г. Документът беше утвърден от общинските съветници в София. Един от приоритетните обекти, по които ще се работи, е изграждането на „Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”. Предстои провеждането на тръжна процедура за избор на изпълнител и започването на строителство на инженеринг на инсталацията. Планираната инвестиционна стойност е 285 225 000 лв. без ДДС. Предвижда се проектът да бъде финансово подпомогнат с грант до 68% от ОП „Околна среда”. През 2017 година се очаква да бъдат обновени 21 км топлопроводи, за които има сключени договори за строително-монтажни работи през 2016 година. Ще се изпълняват дейности по разширяване на топлопреносната мрежа и присъединяване на нови абонати на топлофикационното дружество.