Новини

Обявени бяха кадрови промени в сектор пътна инфраструктура

Министър-председателят Огнян Герджиков и министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов обявиха кадрови промени в сектор пътна инфраструктура след административна проверка във връзка с изясняване на обстоятелствата, довели до инцидента в тунел „Ечемишка“ на АМ Хемус. По разпореждане на министър-председателя Огнян Герджиков от длъжност се освобождават председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Дончо Атанасов, изпълнителният директор на "Автомагистрали" ЕАД Парашкев Кръстев с принципал МРРБ. На директора на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ инж. Георги Златев е прекратено служебното правоотношение. Инж. Дончо Атанасов става член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура. Служебният премиер настоя пред министъра на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов да бъдат освободени също директорът на Областно пътно управление София Веселин Николов и началникът на Районна пътна служба /РПС/ София Боян Игнатов. Съгласно разпореждането на премиера ще бъде направен пълен преглед на всички съоръжения по автомагистралите – тунели, мостове и други, с оглед гарантиране безопасността на пътуващите. Ще бъдат положени максимални усилия, за да се спази определеният срок за пускане на движението по затворения участък от АМ „Хемус“ до 13 февруари, понеделник. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов предложи за председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъде назначен Пирин Пенчев, а за изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД – Валентин Николов. Пирин Пенчев е завършил транспортно строителство във Висшия институт по архитектура и строителство и има над 22 години опит в областта на пътното и мостово строителство в България, включително като заместник-директор с ресор Строителство, поддържане и експлотация на републиканската пътна мрежа и проектна готовност в АПИ. Има експертиза и в прилагането на националната нормативна уредба, свързана с проектирането и строителство на обекти от пътната инфраструктура на България, включително големи съоръжения и тунели.