Новини

Община Бургас продължава да сближава бизнеса с професионалните училища

Втора работна среща проведоха представителите на бургаския бизнес  и директорите на професионалните училища в града в опит да синхронизират нуждите на фирмите и пазара на труда с програмите и подготовката на бъдещите кадри. Това съобщиха от пресцентъра на общината. На разговорите присъстваха зам.-кметът на Бургас Красимир Стойчев, експерти от общински дирекции "Бюджет и финанси" и "Образование", представители на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия, Професионалната гимназия по дървообработване, Професионалната гимназия по сградостроителство и инсталации и на Бизнес инкубатор-Бургас. Като най-остри за решаване се очертаха проблеми като неатрактивни специалности в професионалните гимназии, липсата на достатъчно ученици в тях, несинхронизирани учебни програми с потребностите на бизнеса, недостатъчно часове по практика за сметка на теорията и изучаването на общите предмети. Най-голям глад за кадри бизнесът изпитва към специалностите шлосер, стругар, кофражист, оператор на машини и дърводелци. Интерес, обаче към тях от страна на родители и ученици липсва, споделиха представителите на професионалните гимназии. Едно от решенията на този проблем е да бъдат запознати с възможностите, които предлагат тези професии по време на родителски срещи още в основните училища. Статистиката до момента сочи, че най-голяма част от завършилите основно училище деца избират езиковите гимназии, а 90% от учениците, завършили професионална гимназия, продължават своето обучение във ВУЗ или заминават в чужбина. Друг проблем е, че голяма част от персонала е самоук, а учениците, които постъпват на стаж или на работа не могат да боравят с машините и инструментите. Според бизнеса програмите в професионалните училища трябва да наблягат повече на практиката, а не на теорията, както е в момента. Добра идея в този смисъл се явяват създаването на професионални учебни центрове, където всеки който иска, дори да е завършил друго образование, може за 6 месеца да придобие занаят и да си намери работа. От бизнеса поискаха още да се въведат летни практики във фирмите, по време на които учениците да се обучават на терен и на машините, с които ще работят в бъдеще. Усилията на Община Бургас да сближи максимално професионалната подготовка на кадрите с нуждите на местното производство и икономика продължават с още срещи, след които ще бъдат изготвени конкретни предложения за промени в сферата на обучение на бъдещите кадри.