Новини

Информационната система на ДППИ със специално отличие в конкурса ИТ проект на годината

На официална церемония вчера в София хотел Балкан Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ получи специална награда в конкурса „ИТ проект на годината“ за изграждането на първата по рода си в България информационна система за мониторинг на Черно море в реално време (МИС на Черно Море). Отличието “Особен принос за развитието на екологични модерни технологии“ беше връчено на г-н Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Това е втора награда за проекта след като през изминалата година предприятието беше отличено за стратегическа визия за прилагане на ГИС при развитието на система за мониторинг на Черно море в реално време в рамките на 18-тия Световния ГИС Ден в България. Интегрираната система МИС на Черно море е разработена в рамките на проект „Мониторинг и информационна система на Черно море“ (KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009-2014 Monitoring and information System for Black Sea). Проектът е инициатива на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и Норвежката брегова администрация (KEYSTVERKET) и следва успешно приложения модел на системата „Barents Watch“. МИС на Черно море е реализирана от Консорциум „СТЕМО-ЕСРИ“ под формата на уеб портал с публичен и контролиран достъп, като поддържа множество специализирани уеб ГИС приложения. Системата осигурява мощна функционалност за интеграция, обработка, анализ и визуализация на информация, както и за обмен на данни с вътрешни и външни системи в реално време. Такива системи са мониторинговата система за оценка на екологичното състояние в района на пристанище Бургас, както и доставената в рамките на проекта мониторингова система за оценка на състоянието на морските води и атмосферния въздух в района на пристанище Варна. МИС също набира данни чрез спътници, обслужвани по програмата за морски мониторинг на „Коперник“ на ЕС. Тя интегрира данни и от действащите информационни системи, изградени и ползвани от ДП „Пристанищна инфраструктура“, както и такива от трети организации, като НИМХ-БАН за състоянието на морето. С внедряването на системата, ДП „Пристанищна инфраструктура“ прави голяма крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на Черно море, като прилага на практика Интегрираната морска политика на ЕС в частта й за обмен на данни за морската среда и интегрирано наблюдение на морските басейни. Повече от 20 проекта взеха участие в тазгодишното издание на престижния конкурс „ИТ проект на годината“, организиран от вестник Computerworld България и Банка ДСК.