АМ "Струма" лот 3.2

Днес изтича срокът за подаване на предложения за изработване на разширен идеен проект за лот 3.2 на АМ „Струма“

Днес изтича срокът за подаване на предложения за изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за лот 3.2 на АМ „Струма“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Процедурата за конкурс за „Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ „Струма“, лот 3.2, участък Крупник - Кресна - ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км“ беше обявена от АПИ през ноември 2016 г. Целта е Възложителят да придобие разширен идеен проект с парцеларен план за този участък от автомагистралата. С придобиването на идеен проект агенцията впоследствие ще може да възложи проектирането – фаза технически проект и строителството на лявото платно на АМ „Струма“ в участъка между Крупник и Кресна, което е с приблизителна дължина 23,8 км, както и на обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно. Приблизителната дължина на обходния път е 5,45 км.