Новини

НСОРБ настоява за незабавно размразяване на Националната програма за енергийна ефективност

За незабавно размразяване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, ще настоява Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), съобщи на пресконференция преди днешното 30-о Общо събрание председателят на сдружението и кметът на община Велико Търново Даниел Панов. Той заяви, че свръх тревожен е фактът, че в момента много от кметовете вече имат подписани договори, чието изпълнение може да бъде затруднено, както и проведени търгове с избрани изпълнители, с които не могат да сключат такива. В същото време е спряно и разплащането на извършени вече на 100% строително-монтажни работи. От НСОРБ искат спешна среща с министъра на регионалното развитие в служебния кабинет относно програмата за саниране. От Сдружението ще настояват за обсъждане и на трудностите за 22 общини по програмата "Региони в растеж", в частта за образователна инфраструктура. В момента тези общини не могат да подпишат договори, тъй като е необходимо наддоговаряне на финансовия ресурс. НСОРБ отчете като успех постигнатата по-добра финансова рамка за общините през 2017 год., като увеличението на средствата за общинската администрация е с 18.7 млн. лв., което е 8%. Има повишение и в останалите трансфери - за капиталови разходи - с 12 млн. лв. -8,4 на сто, за зимно поддържане и снегопочистване - с 2.1 млн. лв. -7,5 на сто. От НСОРБ ще искат от бъдещите депутати да работят за ускоряването на децентрализацията, което включва нов закон за местните данъци и такси, който да гарантира оставането на 2% от Данък общ доход, за разширяване на местните приходоизточници и въвеждане на новата методика за определяне на размера на такса "Битови отпадъци".