Законът

Георги Дичев: През 2016 г. приключихме рекорден брой изпълнителни производства

Най-много дела образува бизнесът, следван от гражданите, банките вече заемат 4-тото място

Ренета Николова Г-н Дичев, какви са резултатите, които отчита Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) за 2016 година? Какво показва статистиката? През 2016 година частните съдебни изпълнители приключиха рекорден брой изпълнителни производства - 105 хил. В същото време се забелязва пресичане на тенденцията за спад на изпълнителните дела, която се наблюдаваше през последните години. През 2016 година те са 210 хил., за сравнение - през 2015 година са били 175 хил. Анализът сочи, че това се дължи не толкова на ръст на делата на банките, бизнеса и гражданите, колкото на делата в полза на съдилищата и общините. Увеличението идва от този сегмент. Друга тенденция, която се забелязва, е намаляване на средната сума за събиране - взиманията вече са по-малки като материален интерес. Най-много дела при съдебните изпълнители образува бизнесът - компаниите и търговците, след това са гражданите като потребители, банките като кредитор остават на 4-то място. Събраната сума за миналата година е както и в предходните - малко над 1 млрд. лв. Така че там няма съществена промяна. Това са първите резултати, които имаме. Детайлното анализиране и проучване предстои, дан­ните са в процес на обработка. Традиционно отчитате и какво е свършила Камарата по отношение на контрола. Тази тема концентрира голям обществен интерес. Тук какво е направено? От две години КЧСИ полага усилия в областта на контрола върху своите членове. Направихме проверка на абсолютно всички кантори в страната. След това имаше повторен кръг от проверки там, където бяха констатирани нарушения. На базата им се образуваха и дисциплинарни производства. Сега предстоят проверки на всички новопостъпили колеги от конкурса през миналата година. Успоредно с проверките на място направихме и вече работи изцяло нова деловодна система на Камарата, в която са обобщени данните за всеки един частен съдебен изпълнител. Сега контролните органи могат да получат информация за цялата история на който и да било частен съдебен изпълнител. Подчертавам - за нас контролната функция е основен приоритет. Затова с малко неразбиране посрещаме твърдения, че Камарата не упражнява контрол. Напротив. Статистиката за миналата година говори точно обратното. Съветът на Камарата е образувал над 30 дисциплинарни производства. За сравнение с предходната година - тогава са били 19. Дисциплинарната комисия, която въпреки че е орган на Камарата, в състава й влизат и представители на Министерството на правосъдието, е постановила 63 решения, от които рекордните 6 лишавания от права. Имаме над тридесет глоби, предупреждения за лишаване от права и 4 порицания. На фона на тези цифри не може да се твърди, че Камарата не упражнява контрол - даже е точно обратното. Ние винаги сме били честни и открити към обществото и към хората. Знаем, че и сред нас, както и в съдебната система, както и в парламента, както и сред журналистите вероятно, има „гнили ябълки”. От две години полагаме огромни усилия ние да се изчистим от тях. Затова разчитаме и на подкрепата на отговорните политици, и на съдебната система. Правомощията на Камарата са до произнасянето на Дисциплинарната комисия. След това решенията подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд. Така че съдебната система, включително и другите органи, които имат правоохранителни функции, могат да ни помогнат в тази наша амбиция. Ние сме решени да стигнем докрай. Има ли текстове, които се налага да бъдат променени законодателно относно правомощията на частния съдебен изпълнител, така че да се гарантират по-добре интересите на гражданите и бизнеса? Много неща има, които могат да се направят за хората. Ние сме ги предложили може би преди две години на вниманието на решаващите органи. За съжаление НС не можа да довърши мандата си. Иначе там беше внесен един изключително полезен и за хората, и за бизнеса законопроект на правителството. Ако беше приет, много проблеми на хората щяха да се решат. Очакваме с нетърпение новият законодателен орган да се конституира, както и новият състав на Министерство на правосъдието, с който съвместно да предложим отново тези изменения. Безспорно има много какво да се подобрява в законодателната рамка. Някои народни представители отчетоха като голяма победа, че се намалиха юрисконсултските възнаграждения. Но проблемът не се реши изначално. Затова ние предлагаме от много време просто премахване на тези юрисконсултски възнаграждения. Всеизвестна тайна е в правните среди, че много малка част от тях достигат до колегите юрисконсулти. Това е скрит начин за печалба на търговците на гърба най-често на потребителите. Каква е позицията Ви за записа на заповед като документ, служещ за незабавно изпълнение? Записът на заповед по стария ГПК винаги е бил несъдебно изпълнително основание. По новия кодекс беше включен в съдебното производство. Заради случаи на измами, които ги имаше и преди, и сега, се засили защитата на длъжника. Автоматичното възражение на длъжника пред съда „НЕ ДЪЛЖА” спира изпълнението по силата на закона. Съдебният изпълнител няма да продължи изпълнението. Но тук има различни сценарии. Възможно е длъжникът по някаква причина да не узнае. Презумпцията на закона за редовност на връчванията на книжа - от гледна точка на закона той може да е редовно уведомен, да изтекат сроковете и да е принуден да води исково производство, за да доказва, че никога не е подписвал такъв запис на заповед. Затова ние от Камарата ще предложим на следващия състав на Министерството на правосъдието да се създаде една работна група, която да прецени доколко записът на заповед като документ, служещ за незабавно изпълнение, може да остане. За съжаление измами е имало винаги и ще има. Но въпросът е да бъдат ограничени, така че хората да могат бързо да се защитят, ако станат жертва на измама. КЧСИ направи в края на миналата година информационна кампания съвместно с НСОРБ. Какво показаха резултатите от нея? Тази кампания не ни изненада като резултати. Тя обхвана 42 общини. Анонимните анкети, проведени сред гражданите, показаха, че голяма част, над 70%, заявяват, че не познават достатъчно добре своите права - било като длъжници, било като кредитори, и че не знаят как да реагират в детайли, попадайки в една такава ситуация. В същото време хората изразяват желание да развият своята правна култура в тази област. Другото, което е интересно - законодателните промени, които Камарата предложи на предишния парламент, се радват на много категорична подкрепа - над 2/3 от анкетираните считат, че те са необходими и много полезни. Вие ги знаете - за електронните запори, за защита на пенсиите, детските и заплатите по банковите сметки, за електронни публични търгове, с които вече отпадат всякакви възможности за манипулации. Ние предлагаме и практиката, която съществува в много други страни, за специална извънсъдебна процедура за събиране на малките дългове. Тя е безплатна за длъжниците и работи в много държави. Какво ще предприемете на базата на резултатите от кампанията? Каква е следващата стъпка? Следващата стъпка е на базата на кампанията, която за нас беше много полезна, да представим на парламента и на Министерството на правосъдието проблемите, които сме констатирали, мнението на гражданите и най-вече, понеже това е нашата работа - експертна оценка и предложения за подобряване на средата и на защитата на хората - било като длъжници, било като кредитори. Защото ние много добре знаем, че има две страни и не бива да се гледа само едната страна, а винаги трябва да се търси балансът. Още повече че в нормалните граждански и икономически отношения - ако днес в едно отношение си длъжник, в друго си кредитор. Всеки от нас като гражданин или човек, развиващ някакъв бизнес, има интерес и в двете ситуации да може да защити правата си.