Хитрино

КСБ завърши обследването на 47 къщи в Хитрино

КСБ приключи обследването на 47 броя къщи, пострадали от взрива в Хитрино. Чрез лицензирани оценители са изготвени досиета за жилищните сгради, включващи количествено-стойностна сметка, подробна количествена сметка, снимков материал. Досиетата на магнитен носител са предадени с приемно-предавателен протокол на община Хитрино на 10 март. Финансирането на дейностите е осъществено от дарителската сметка, която КСБ откри след трагичния инцидент.