Новини

Европейският парламент ще гласува по-амбициозни цели за рециклиране

Когато става въпрос за това какво правим с отпадъците си, алтернативите се различават съществено по ефективност и въздействие върху природата. Изхвърлянето на сметище замърсява почвата и застрашава здравето; за предпочитане е да разделяме, рециклираме и използваме повторно. Европейският парламент ще гласува на 14 март по четири директиви, които поставят амбициозни цели за засилване на рециклирането и намаляване на депонирането. Пакетът е първа стъпка към изграждането на „кръгова икономика“. Това съобщават от пресцентъра на Европейския парламент. Преминаването към по-екологичен модел на икономика е свързан с ограничаването на отпадъците, по-малкото използване на сметища и насърчаването на рециклирането. Както показва инфографиката, страните в ЕС се различават силно по начините, по които се разпореждат с битовата смет. България е сред страните, в които по-голямата част от отпадъците свършват на сметище. На другия полюс са страни като Германия, Дания, Белгия и Швеция, в които не повече от 1% от отпадъците се изхвърлят. В някои страни (Германия, Австрия, Белгия, Холандия) повече от половината от сметта се рециклира или използва повторно; в други като Финландия и Дания голяма част от отпадъците се изгарят за производство на енергия. Европейската комисия предлага до 2030 г. делът на рециклирането във всяка страна да достигне 65%, а депонирането на сметище да се ограничи до 10% от сметта. Парламентарната комисия по околна среда препоръчва още по-амбициозни цели: поне 70% за рециклиране и максимум 5% за изхвърляне на сметище. Текстът, приет в комисията на ЕП, предвижда допълнителен период от пет години за достигането на целта за сметищата за страните, в които депонирането към момента преобладава. Депутатите ще гласуват позицията си в пленарна зала във вторник. Пакетът от директиви съдържа още правила относно опаковките на продуктите и рециклирането на автомобили, батерии, акумулатори и електронни уреди.