Новини

ЕК въвежда нов инструмент за подаване на сигнали за нередности

Европейската комисията въвежда нов инструмент, улесняващ гражданите да ѝ сигнализират тайни картели и други нарушения на антитръстовото законодателство, като същевременно запазват тяхната анонимност. Това съобщават от пресцентъра на интистуцията.  Гражданите могат вече да допринасят по анонимен начин за борбата с картелите и други антиконкурентни практики. Сред тези практики са съгласуването на цени или на тръжни оферти, недопускането на продукти до пазара или неоснователното изключване на конкуренти и те могат да причинят огромни щети за икономиката на Европа. Поради тези практики на клиентите може да бъде отказан достъп до по-широк избор от стоки и услуги на разумни цени, те могат да задушават иновациите и да накарат дружества да прекратят дейността си.
Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Ако хората са засегнати от търговски практики, които според тях са неправилни, те могат да допринесат за тяхното прекратяване. Вътрешната информация може да бъде мощен инструмент, който да помогне на Комисията да разкрива картели и други антиконкурентни практики. С нашия нов инструмент е възможно да се предоставя информация при запазване на анонимността. Информацията може да допринесе за успеха на нашите разследванията бързо и по-ефикасно в полза на потребителите и икономиката на ЕС като цяло“. Досега по-голямата част от картелите биваха разкривани чрез програмата на Комисията за освобождаване от глоби и намаляването на техния размер, която позволява на предприятията да сигнализират за собственото си участие в картел в замяна на намаляването на наложената им глоба. Новият инструмент на Комисията дава възможност също на граждани, които знаят за съществуването или функционирането на картел или други форми на нарушения на антитръстовото законодателство, да допринесат за прекратяването на тези практики. Новата система увеличава вероятността от разкриване и наказателно преследване и по този начин възпира още повече предприятията да участват или да остават в картели или да се придържат към други видове незаконно поведение, нарушаващо конкуренцията. Поради това тя допълва и засилва ефективността на програмата на Комисията за освобождаване от глоби и намаляването на техния размер. Новият инструмент защитава анонимността на лицата, подали сигнал, чрез специално проектирана система за криптирани съобщения, която позволява двупосочна комуникация. Услугата се управлява от специализиран външен доставчик на услуги, действащ като посредник, и се осланя само на съдържанието на получените послания, без да препраща никакви метаданни, които биха могли да бъдат използвани за установяване на самоличността на лицето, предоставящо информацията. По-специално, новият инструмент:
  • освен че позволява на гражданите да предоставят информация, им дава възможност да поискат от Комисията да отговори на техните съобщения,
  • позволява на Комисията да поиска разяснения и уточнения,
  • запазва анонимността на гражданите чрез криптирани съобщения и използването на външен доставчик,
  • цели да увеличи вероятността получената информация да бъде достатъчно точна и надеждна, което да позволи на Комисията да открие разследване срещу водещите предприятия в картел.
Гражданите, желаещи да разкрият своята самоличност, могат да се обърнат пряко към службите на Комисията, отговарящи за конкуренцията, чрез специален телефонен номер и адрес на електронна поща. Услугата е достъпна чрез този линк.