Новини

ЕС цифровизира регистрацията на пътниците, за да стане по-безопасно пътуването по море

ЕС предприема действия за цифровизация на регистрацията на пътниците на кораби, за да гарантира, че в случай на произшествие услугите по търсене и спасяване разполагат с непосредствен достъп до информация за хората на борда. С цел да се улесни помощта за пострадалите и техните близки, записаните данни ще включват националността на пътниците. Това съобщиха от пресцентъра на Съвета. Днес беше постигнат допълнителен напредък в тази област, като Съветът постигна съгласие по позицията си относно актуализирани изисквания за регистриране на пътниците и екипажите на борда на европейските пътнически кораби, в които се съдържат тези нови разпоредби. Непосредственият достъп до данни за пътниците може да бъде от жизненоважно значение, например при подпомагането на процеса по търсене и спасяване. Това може да предотврати излишното безпокойство от страна на близките и приятелите. „С тези нови правила се подобрява безопасността, която очевидно е ключов елемент в цялото ни морско законодателство“, заяви Джо Мици, министър на транспорта и инфраструктурата на Малта. „Но освен това с тях се насърчават иновациите и цифровизацията в сектора на пътническия транспорт, което ще спомогне за стимулиране на конкурентоспособността му, по-специално чрез намаляване на административната тежест.“ Съгласно сегашните правила регистрационната информация на пътниците се съхранява от корабната компания, като в случай на извънредна ситуация центърът по търсене и спасяване се свързва с регистратора на компанията. Системата разчита на наличността на лице за контакт, като могат да се загубят ценни минути преди да се задейства операцията по спасяване. Съгласно новите изисквания данните няма повече да се съхраняват от корабната компания, а ще бъдат незабавно предоставени на съответния орган в електронен формат. В първоначалното предложение на Комисията бяха включени два начина за прехвърляне на данните, по-конкретно националните системи за обслужване на едно гише и системата за автоматична идентификация, и те бяха подкрепени от Съвета. В предложените нови правила в данните, които се записват, се включва и националността в допълнение към името, датата на раждане, пола и, ако пътникът е поискал, необходимостта от специална помощ при извънредни ситуации. Понастоящем записаната информация не винаги включва националността, което усложнява помощта за пострадалите и техните близки. В сравнение с предложението на Комисията Съветът удължава от една на три години срока за „транспониране“ за въвеждане на новите правила в националното законодателство. С цел да се избегне ненужната административна тежест, Съветът предоставя възможност на държавите членки, които нямат морски пристанища и не притежават кораби, плаващи под тяхно знаме, да не транспонират директивата. Предложението беше представено от Комисията през юни миналата година. То е част от по-широк преглед на законодателството на ЕС в областта на безопасността на пътническите кораби, чиято цел е да се направи по-безопасно пътуването по море, като същевременно се опростяват правилата и се съкратят административните разходи.